PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 10 november 2019 zondagsnieuws 10 november 2019

Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 10 november 2019,Dankdag
De liturgische kleur is groen


Usselo: 10 uur voorganger: ds. G.S. Bunjes – van der Lee
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Hans Wooldrik.
Organist: Peter Slotman.


Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn: Jesaja 1 : 18 – 26 en Lucas 19 : 41 -  48


Fruitbakjes
Vandag geen bloemen in de kerk. Omdat het vandaag Dankdag is, zijn er zoals gebruikelijk fruitbakjes gemaakt. Deze fruitbakjes moeten natuurlijk ook bezorgd worden. U doet ons, maar vooral de ontvangers van de bakjes een groot plezier als u na de dienst in het verenigingsgebouw een paar fruitbakjes wil ophalen en wil bezorgen.


De collecten: De collecte in de dienst is voor de PKN.
Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik:ik ben thuis. Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting van een voedselbank of door het bieden van pastorale zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. want soms ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Doet u mee aan de collecte om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn ?
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Agenda


Zondag 1 december, eerste adventszondag, is de kerkdienst in Twekkelo!!!


Zondag 8 december, Jubileumdienst 175 jaar PG Usselo
Zoals u in de Drieklank hebt kunnen lezen, vieren we op 8 december in een feestelijke dienst het 175 jarige jubileum van onze kerk in Usselo. Denkt u er aan om het strookje uit de Drieklank in te leveren, of een email bericht naar te sturen als u naar de jubileumdienst wil komen?


Actie voor Manyano
Kniepertjes
Voor het project Manyano gaan we weer kniepertjes bakken. Hiervoor vragen we weer hulp om de kniepertjes te bakken te rollen en te verpakken. We willen dit doen op donderdag 12 december om 14.00 uur in het verenigingsgebouw. Heeft u zin om ons te helpen kunt u zich opgeven bij Joke Pasman of bij mij Bep ter Mors. Heeft u een kniepertjesijzer zou u die zelf mee kunnen nemen? Voor beslag hoeft u niet te zorgen, daar word voor gezorgd. Wilt u liever thuis voor ons bakken mag dat natuurlijk ook. Op zondag 15 december worden de kniepertjes tijdens het koffie drinken verkocht. Er zal ook een lijst op de bar in het verenigingsgebouw liggen waar u uw naam op kunt zetten.
Met vriendelijke groet. Joke en Bep.


Taarten
Net als vorig jaar willen we u ook weer vragen om op 1 of 15 december een taart mee te nemen voor bij de koffie. We gaan de taartpunten dan weer verkopen en hopen ook zo weer op een mooie opbrengst voor Manyano.
Op de bar zal een intekenlijst komen waarop u kunt aangeven of u 1 of 15 december een taart meeneemt. U mag zelf bakken, maar natuurlijk ook naar uw favoriete bakker.
Actie Manyano.

Op 1 december is er dus na de dienst in De Johanneskerk in Twekkelo tegen betaling weer iets lekkers bij de koffie. Wat fijn dat we weer genoeg Taarten hebben gekregen.
De volgende Taarten actie is op 16 december in Usselo.Hebt u thuis nog bakjes voor de kerststukjes? Er staat een doos waar u ze in kunt doen. Bij voorbaat dank hiervoor.


Roel blaast weer bij u op de oprit of op het erf
Tijdens de adventstijd komt Roel ter Borg graag bij u voor de deur of op het erf om voor € 5 de “Oale Roop” van
de Midwinterhoorn te laten klinken. Er ligt tijdens het koffie drinken een intekenlijst op de bar. U kunt Roel
ook bellen op nummer 0655075120 of een mailtje sturen naar Als u inschrijft
neemt Roel contact met u op om een afspraak te maken. De opbrengst gaat natuurlijk ook naar Manyano.
Dienst volgende week zondag 17 november
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. W. Janssen uit Losser


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, . Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen
Zoals u ziet, is het Zondagsnieuws vandaag goed gevuld. Daarom heb ik de schriftlezingen vandaag niet afgedrukt.
Oogstdienst - Orde van dienst voor zondag 10 november in de kerk van Usselo
Intochtslied Lied 218
Bemoediging en Groet en Drempelgebed
Zingen: Lied 85

Kyrie gebed     

Zingen : Lied 718
Tekst: Aandacht  -   van  Mevrouw Janet Kloppenburg

Glorialied  :  Lied 716

Zondagsgebed

O.T. lezing: Jesaja 1 : 18 – 26
Zingen :  Lied 17 : 1, 3 en 7

Evangelie lezing : Lucas 19 : 41 -  48

Zingen : Lied 187

Uitleg en Verkondiging         Orgelspel

Zingen : Lied 737 : 1, 2, 4, 5, 19, 20, en 21
Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied Lied 993
Zegen
Uitgangscollecte.


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.