PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 1 december 2019 zondagsnieuws 1 december 2019
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 1 december 2019 eerste advent.
De liturgische kleur is paars.


Twekkelo: 10 uur voorganger: ds. H.Cohen Stuart-Fens uit Oosterhesselen.
Ouderling: Jan ter Mors Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: Gerard Overbeek, Organist: Peter Slotman. Er is kinderoppas en kindernevendienst.
Na de dienst bent u weer van harte welkom in het Kulturhus voor een kop koffie en thee.


Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we Lied 600 vers 1 en 2.
Schriftlezingen: Micha 2: 1-13 en Mattheus 24 : 32-44


De bloemen gaan als groet en felicitatie naar de heer en mevr.  Ter Brugge -zij zijn dinsdag 3 december 50 jaar getrouwd.
En als groet en bemoediging naar mevr. Schuite die na een verblijf in het ziekenhuis weer thuis is.
De collecten: 1e collecte is -Collectedoel: Stichting Haarwensen
Mynke (14) uit Boekelo doet mee aan de actie 'Jouw haar, mijn haar' en wil zo geld en haren inzamelen voor de Stichting Haarwensen. Mynke bleek eind vorig jaar een hersentumor te hebben. Na haar radiotherapie viel haar haar uit en kreeg ze uiteindelijk een mooie bos haar gedoneerd. Ze is er superblij mee: "Ik vind het fijner, want alles staat mooier met lang haar'. 
Het nichtje van Mynke doneerde 30 cm lang haar voor het maken van haarwerken. Het aanmeten, maken en onderhouden van een mooi echt haarwerk kost ruim €1500. De Stichting Haarwensen is er voor kinderen tot 18 jaar en zorgt ervoor dat kinderen geen dag zonder haar hoeven rond te lopen, zonder extra kosten voor het gezin. Zo kan een ziek kind zich weer gewoon kind voelen! 
Meer informatie en een filmpje van Mynke kun je vinden op: https://rtvooost.nl/nieuws/321336/Jouw-Haar-Mijn-Haar-Stichting-Haarwensen
2e collecte is voor de Plaatselijke Gemeente.


Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Manyano.
 De actie voor Manyano begint vandaag . We “krijgen" een stuk taart bij de koffie. Maar er staat wil een mandje op tafel waarin u geld kunt doen. Wij willen graag ook dit jaar weer minstens €1000 voor Manyano ophalen.
Dienst zondag 8 december: Usselo 10.00 uur Jubileumdienst, 175 jarig bestaan.
ds. O. Haasnoot, mmv de cantorij.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695. Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG. 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.