PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 1 september 2019 zondagsnieuws 1 september 2019


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 1 september 2019. De liturgische kleur is groen.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. O.Haasnoot.
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: geen:collectant is mevr. v.d.Valk
Kerkrentmeester: Henk Abbink
Koster: Rene Jongejeugd; Organist: Peter Slotman.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we van lied 600 de 1e twee verzen.


Er wordt een kruisje opgehangen voor mevr. A.W. Grooters-Geerdink.


De schriftlezingen: Deuteronomium 24:17-22 en Lucas 14:7-14


De bloemen gaan als groet en felicitatie naar de heer van Hummel en naar de heer Melching .Beide zijn deze week 90 jaar geworden.

De collecten:
1e collecte is voor PKN missionair werk.
Deze maand is de kerkproeverij! Een landelijke actie op initiatief van de Raad van Kerken, waarbij nadrukkelijker dan op andere zondagen onze kerkdeuren wagenwijd openstaan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Een zondag speciaal gericht om buren, vrienden, kennissen, collega’s uit te nodigen om eens een kerkdienst bij te wonen.
De pioniersplek Lux in Den Haag nodigt mensen van buiten de kerk uit om onder begeleiding van een theoloog bijbelverhalen te lezen. Dit is 1 van de voorbeelden van het missionaire werk.
De 2e collecte is voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
allen die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn;
allen die een mooi bericht kregen, verjaardag, trouwdag of iets anders te vieren hebben.

Mededeling.
Op donderdag 29 augustus j.l. is overleden Johan Albert Kuipers in de leeftijd van 82 jaar. Johan Kuipers woonde aan de Kwekkeboomweg 30.

Dienst zondag 8 september Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. Ekker .
Agenda:
Startzondag 15 september.
Deze wordt gehouden bij de fam. Pasman-Aalpol aan de Haaksbergerstraat 1006 in Usselo tegenover de Wissinksmöl. Aanvang 10.00 uur.
Het belooft een verrassende dienst te worden. In de dienst gaat Ineke Silderhuis ons iets vertellen over haar vrijwilligerswerk bij Merci Ships. Dit is een project waar arme mensen op een hospitaalschip worden geholpen. Het schip is per land 10 maanden aanwezig. Zij gaat dit najaar naar Senegal als het schip daar ligt. De diakonie steunt dit project via de collecte op 15 september.
Verder kunnen we genieten van de landelijke sfeer en Henk Aalpol gaat ons ook nog wat vertellen over zijn hobby : “Het fokken van koeien.” Natuurlijk gaan we met elkaar de lunch gebruiken. Voor de soep wordt gezorgd maar graag zelf uw eigen lunchpakketje meenemen.
De Startzondag” commissie.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kunt u altijd contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695. e-mail adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ). Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!
Berichten over zieken en mensen die volgens u om een andere reden een bloemetje zouden moeten krijgen kunt u sturen naar Greetje v.d. Valk, mailadres


De redaktie wenst u een goede dienst en een fijne zondag!
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.