PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 22 december 2019 zondagsnieuws 22 december 2019
Z O N D A G S N I E U W S
Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 22 december 2019, 4e zondag van advent.
De liturgische kleur is paars.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. G.S. Bunjes-van der Lee
Ouderling: Joke Pasman Collectant: mevr. Riet Ploeger.
Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: Gerard Roossink; Organist: Peter Slotman.


Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen Micha 7:1-7 en Mattheus 1:18-25


De bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevr. Beuink-Wesselink,te Enschede. Zij is 80 jaar geworden.
Als groet en felicitatie naar dhr. Roelvink,  te Hengelo, hij is 91 jaar geworden.


De collecten: tijdens de dienst voor de plaatselijke diaconie, en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.


Agenda.
Vandaag zondag 22 december om 16. 00 en 17.00 uur: kinderkerstspel bij fam. Leefers.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
Diensten in de kerstperiode:


Kerstavond om 22.00 uur -
Usselo, ds. O. Haasnoot, kerstnachtdienst.
Mmv Usselo Vocaal en Jan Schreurs, trompet.


Eerste kerstdag 25 december
Usselo, 10.00 uur, ds. O.Haasnoot. Mmv de Cantorij.


Zondag 29 december
Usselo, 10.00 uur ds. C. de Jonge


Oudejaarsdag 31 december
Twekkelo 15.00 uur ds. O. Haasnoot


Actie voor Manyano: taart en muziek!
Tijdens het koffiedrinken zal Menno op de piano spelen voor ons.
Er is tegen betaling weer iets lekkers bij de koffie.
Roel blaast weer bij u op de oprit of op het erf
Tijdens de adventstijd komt Roel ter Borg graag bij u voor de deur of op het erf om voor € 5 de “Oale Roop” van de Midwinterhoorn te laten klinken. Er ligt tijdens het koffie drinken een intekenlijst op de bar. U kunt Roel ook bellen op nummer 0655075120 of een mailtje sturen naar Als u inschrijft neemt Roel contact met u op om een afspraak te maken. De opbrengst gaat natuurlijk ook naar Manyano.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695. Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, . Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN EEN FIJNE ZONDAG.


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.