PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 24 november 2019 zondagsnieuws 24 november 2019
Z O N D A G S N I E U W S
Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 24 november 2019, Gedachtenisdienst op eeuwigheidszondag.
De liturgische kleur is wit


Usselo: 10 uur voorganger: ds. Olaf Haasnoot
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Annet Grobben, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: Henk Aalpol,
Organist: Peter Slotman.
De cantorij onder leiding van Lidy Dekker verleent medewerking aan de dienst.


Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn: Jesaja 60, de verzen 1 tot en met 11 en 1 Korinthiers 13, de verzen 12 en 13.


De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar de familie Rietma
en als groet en felicitatie naar mevrouw Ter Mors, zij wordt maandag 91 jaar.
De collecten: tijdens de dienst voor de plaatselijke diaconie, en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.

Dienst volgende week zondag 1 december om 10 uur in Twekkelo, Eerste Advent
Voorganger: ds. H Cohen Stuart-Fens uit Oosterhesselen

Agenda
Zondag 8 december, Jubileumdienst 175 jaar PG Usselo
Zoals u in de Drieklank hebt kunnen lezen, vieren we op 8 december in een feestelijke dienst het 175 jarige jubileum van onze kerk in Usselo.


Acties voor Manyano
Kniepertjes
Voor het project Manyano gaan we weer kniepertjes bakken. Hiervoor vragen we weer hulp om de kniepertjes te bakken te rollen en te verpakken. We willen dit doen op donderdag 12 december om 14.00 uur in het verenigingsgebouw. Heeft u zin om ons te helpen kunt u zich opgeven bij Joke Pasman of bij mij Bep ter Mors. Heeft u een kniepertjesijzer zou u die zelf mee kunnen nemen? Voor beslag hoeft u niet te zorgen, daar word voor gezorgd. Wilt u liever thuis voor ons bakken mag dat natuurlijk ook. Op zondag 15 december worden de kniepertjes tijdens het koffie drinken verkocht. Er zal ook een lijst op de bar in het verenigingsgebouw liggen waar u uw naam op kunt zetten.
Met vriendelijke groet. Joke en Bep.


Taarten
Op 1 december is er dus na de dienst in De Johanneskerk in Twekkelo tegen betaling weer iets lekkers bij de koffie. Wat fijn dat we weer genoeg Taarten hebben gekregen. Het zou fijn zijn als de mensen die een taart meenemen deze vast van te voren snijden.
De volgende Taarten actie is op 15 december in Usselo.


Kerstbakjes
Hebt u thuis nog bakjes voor de kerststukjes? Er staat een doos waar u ze in kunt doen. Bij voorbaat dank hiervoor.


Roel blaast weer bij u op de oprit of op het erf
Tijdens de adventstijd komt Roel ter Borg graag bij u voor de deur of op het erf om voor € 5 de “Oale Roop” van
de Midwinterhoorn te laten klinken. Er ligt tijdens het koffie drinken een intekenlijst op de bar. U kunt Roel
ook bellen op nummer 0655075120 of een mailtje sturen naar Als u inschrijft
neemt Roel contact met u op om een afspraak te maken. De opbrengst gaat natuurlijk ook naar Manyano.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, . Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.