PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 25 augustus 2019 zondagsnieuws 25 augustus 2019


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 25 augustus 2019. De liturgische kleur is groen.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. A.Reitsma.
Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Annet Grobben; Kerkrentmeester: Riette Wissink;
Koster: Rene Jongejeugd; Organist: Peter Slotman.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we van lied 600 de 1e twee verzen.


De schriftlezingen: Genesis 8:13-22 en Lucas 13:10-22.


De bloemen gaan als groet en bemoediging naar fam. Nijenhuis, en als groet en bemoediging naar mevr. Meijer, te Enschede.


De collecten:
1e collecte is voor de plaatselijke Zonnebloem.
De Zonnebloem,brengt bezoekjes aan ouderen en zieken en organiseert allerlei activiteiten. Bovendien kunnen ze nog altijd vrijwilligers gebruiken. Uw bijdrage is van harte welkom.
2e collecte is voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
allen die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn;
allen die een mooi bericht kregen, verjaardag, trouwdag of iets anders te vieren hebben.


Dienst zondag 1 september Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. O.Haasnoot.


Agenda:


Ontmoetingsmorgen op  donderdag 29 augustus om 10.30 uur bij Annet Grobben
Oude Haaksbergerdijk 2 te Usselo. We gaan aan de keukentafel met elkaar in gesprek n.a.v. vragen en opmerkingen. Het is steeds weer verrassend wat een ieder te vertelllen heeft. Iederéén is hiervoor van harte uitgenodigd.
Graag even bellen met Annet : 053-4282193.of een mailtje naar


Startzondag 15 september.
Deze wordt gehouden bij de fam. Pasman-Aalpol aan de Haaksbergerstraat 1006 in Usselo tegenover de Wissinksmöl. Aanvang 10.00 uur.
Het belooft een verrassende dienst te worden. We kunnen genieten van de landelijke sfeer en Henk gaat ons ook nog wat vertellen over zijn hobby : “Het fokken van koeien.” Natuurlijk gaan we met elkaar de lunch gebruiken. Voor de soep wordt gezorgd maar graag zelf uw eigen lunchpakketje meenemen.
De Startzondag” commissie.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kunt u altijd contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695. e-mail adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ). Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!
Berichten over zieken en mensen die volgens u om een andere reden een bloemetje zouden moeten krijgen kunt u sturen naar Greetje v.d. Valk, mailadres


De redaktie wenst u een goede dienst en een fijne zondag!
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.