PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 27 oktober 2019 zondagsnieuws 27 oktober 2019


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 27 oktober 2019 De liturgische kleur is groen.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. G.J.Bouwmeester
Ouderling: Jan ter Mors; Diaken: Mieke Lippinkhof
Kerkrentmeester: Henk Abbink
Koster: Wim Cretier Organist: Peter Slotman.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we van lied 600 de 1e twee verzen.


De schriftlezingen: Jeremia 14:7-10 en 19-22 en Lucas 18: 9-14.


De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevr. G. v.d. Valk, en als groet en felicitatie naar dhr en mevr. Wolf ,zij waren 50 jaar gehuwd.


De collecten:
1e collecte is voor de diakonie;
2e Collecte is voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
allen die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn;
allen die een mooi bericht kregen, verjaardag, trouwdag of iets anders te vieren hebben.


Dienst zondag 3 november Usselo ds. O. Haasnoot.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kunt u altijd contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695. e-mail adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
Redactie Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ). Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!
Berichten over zieken en mensen die volgens u om een andere reden een bloemetje zouden moeten krijgen kunt u sturen naar Greetje v.d. Valk, mailadres


De redaktie wenst u een goede dienst en een fijne zondag!

 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.