PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 8 december 2019 Jubileumdienst. zondagsnieuws 8 december 2019 Jubileumdienst.
Z O N D A G S N I E U W S
Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 8 december 2019, JUBILEUMDIENST 175 jaar kerk in Usselo.
De liturgische kleur is rood vanwege de feestdag en het is de 2e zondag van advent.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. Olaf Haasnoot
Ouderling: Ria Teussink , Diaken: Annet Grobben, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Wim Cretier. Organist: Peter Slotman.
De cantorij onder leiding van Lidy Dekker verleent medewerking aan de dienst.


Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen en alle te zingen liederen staan op de uitgereikte orde van dienst.


De bloemen gaan als groet naar mevr. G. Holtkamp-Hoenink, het Wiedenhof en als groet naar mevr. Heutink-Bolk.


De collecten: tijdens de dienst voor de plaatselijke diaconie, en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.
Actie Haarwensen.
Vorige week is er in Twekkelo gecollecteerd voor Mynke uit Boekelo.Zij voert actie voor stichting Haarwensen. Mynke 14 jaar, zelf getroffen door een hersentumor ,haar nichtje heeft spontaan haar afgestaan, maar het kost € 1500 om daar een mooi haarstuk van te maken en dat heeft zij van deze stichting gekregen. Daarom is geld ook hartelijk welkom. De collecte van vorige week heeft ruim € 150 opgebracht, een heel mooi resultaat.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.

Dienst volgende week zondag 15 december om 10 uur in Usselo Derde Advent
Voorganger: ds. E. de Bruin uit Losser. Viering van de maaltijd van de Heer.

Acties voor Manyano
Kniepertjes, taarten, kerststukjes en muziek!
Voor het project Manyano gaan we weer kniepertjes bakken. Op zondag 15 december worden de kniepertjes tijdens het koffie drinken verkocht. Ook zijn er kerststukjes te koop en zal Menno op de piano spelen voor ons.
Er is dan tegen betaling weer iets lekkers bij de koffie. Wat fijn dat we weer genoeg taarten hebben gekregen. Het zou fijn zijn als de mensen die een taart meenemen deze vast van te voren snijden.
Roel blaast weer bij u op de oprit of op het erf
Tijdens de adventstijd komt Roel ter Borg graag bij u voor de deur of op het erf om voor € 5 de “Oale Roop” van de Midwinterhoorn te laten klinken. Er ligt tijdens het koffie drinken een intekenlijst op de bar. U kunt Roel ook bellen op nummer 0655075120 of een mailtje sturen naar Als u inschrijft neemt Roel contact met u op om een afspraak te maken. De opbrengst gaat natuurlijk ook naar Manyano.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, . Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Het lied zoals dit door Wim Cretier wordt gezongen in deze dienst.
Jubileumlied.
Dank U, ook in donk’re dagen
Dank U, voor de zonneschijn
Dank U, dat wij U mogen vragen,
Steeds met ons te zijn


Dank U, voor deze mooie morgen
Dank U, voor de verleden tijd
Dank U, U toond’in al die jaren
Dat Gij met ons zijt


Dank U, voor dit jubileum,
Dank U, Heer voor ieder jaar
Dank U, dat wij in vrijheid leven
Omziend naar elkaar


Dank U, dat wij kunnen zingen
Dank U, dat wij samen zijn
Dank U, dat wij in alle dingen
Dankbaar mogen zijn !


Wim Cretier
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.