PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
De cantorij van de Protestantse gemeente Usselo vanaf de 80-er jaren

De cantorij repeteert
De cantorij van de Protestantse gemeente Usselo vanaf de 80-er jaren


Anno 2013 beschikt onze gemeente over een cantorij. In de Drieklank van november 2013 kunt u een impressie lezen van een repetitie van de cantorij, en kunt u kennis maken met de dirigente Marion Röber.
Vanaf 2010 leidt Marion onze cantorij, als opvolgster van René van Dijken.
Maar ook René van Dijken had een voorganger: dat was Jeanne Dane, die van 2003 tot 2006 de cantorij leidde. Jeanne Dane komen we trouwens nog regelmatig tegen als voorgangster in onze diensten. Vóór Jeanne Dane was Jan Nauta de cantor, van 1999 tot 2003. Aan deze bonte rij van cantores was een lange periode vooraf gegaan, waarin de bekende kerkmusicus Gerrit Baas de leiding had.
Die periode begon ongeveer in 1982, toen de Evangelisch Lutherse Gemeente van Twente, die een eigen kerk ontbeerde, haar diensten in de Johanneskerk ging houden. Dat was mogelijk, omdat onze Hervormde Gemeente daar slechts één zondag per twee weken bijeen kwam. In die diensten zong dan, zoals bij de Lutheranen gebruikelijk is, de cantorij o.l.v. Gerrit Baas.
Midden jaren 80 zocht en vond men samenwerking en kwamen er vierwekelijkse Luthers/Hervormde diensten. Het nu Johannescantorij genoemde gezelschap kreeg intussen een gemengde samenstelling, waarvan het Hervormde aandeel langzamerhand groeide.
Gezongen werd er uitsluitend in de Johanneskerk.
In 1999 is het samenwerkingsverband tussen de Lutheranen en onze gemeente, dat o.m. aan deze diensten en dus ook aan de cantorij ten grondslag lag, beëindigd en Gerrit Baas vertrok naar de Opstandingskerk te Enschede. De cantorij viel daarbij helaas uiteen.
.
Dit was de situatie, die ds. Martin van der Meer aantrof toen hij in 1999 intrede deed in onze gemeente. Samen met diverse gemeenteleden heeft hij zich direct erg ingespannen om de, nu Hervormde, cantorij nieuw leven in te blazen, en dat is ook gelukt. Sindsdien is de cantorij gegroeid en kreeg zij haar huidige omvang, samenstelling en activiteitenniveau.
Gezongen werd en wordt er voortaan niet alleen in de Johanneskerk, maar ook in de Usseler kerk, in de toenmalige Hervormde kerk in Boekelo (tot de sluiting in 2003) en, tezamen met het parochiekoor, in de Marcellinuskerk te Boekelo.
U ziet het wel, het is allemaal niet vanzelf gegaan. Zo’n cantorij is iets om zuinig op te zijn, vindt u ook niet? God troont op de gezangen van de mensen …
Een nadere kennismaking, misschien ook voor u?

Hilversum III bestond nog niet,
maar ieder had zijn eigen stem.
Op elke steiger klonk een lied,
van Paljas of Jeruzalem

Dit is het refrein van een liedje, gezongen door Herman van Veen. De tekst is van Willem Wilmink, de strekking van het liedje is dat er tegenwoordig minder gezongen wordt dan vroeger, en dat populaire radiozenders daar mede de oorzaak voor zijn. Het liedje werd in 1984 erg bekend; ik las dat het nummer 5 heeft gestaan in de hitparade. Mocht u het nog eens willen horen dan kunt u hier klikken.

En als u vindt dat het nog steeds de moeite waard is om niet op een steiger, maar wel over Jeruzalem te zingen, misschien loopt u dan ook eens binnen in ons Verenigingsgebouw, zomaar op een woensdagavond, om half zes, als daar aan de troon wordt gewerkt... 

 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.