PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Vacature predikant
Vacature predikant

PKN-gemeentes Usselo en Haaksbergen-Buurse samen op zoek naar een fulltime predikant(e)
Beide gemeentes blijven zelfstandig. Voor een aantal zaken is een samenwerkingsverband opgezet. De te beroepen predikant(e) zal in beide gemeentes een dienstverband van 0,5 fte gaan vervullen. In Haaksbergen-Buurse als collega in een 2-persoons teamverband en in Usselo als enige predikant.
We zoeken een ervaren predikant(e) die in de Eredienst vanuit de Bijbel op heldere en eigentijdse wijze mensen inspireert, daarbij openstaat voor participatie van gemeenteleden o.a. in muziek en zang. De pastorale zorg gaat uit naar mensen binnen en buiten de kerk. We zijn twee betrokken gemeentes waarin gemeenteleden elkaar ruimte geven in opvattingen over geloof en beleving daarvan. In diverse werkgroepen zijn vrijwilligers actief en willen we, samen met de predikanten, bouwen aan een toekomstbestendige kerk.
Voor de gemeente Usselo betekent dit o.a.
 • Een deeltijdfunctie voor Usselo, waar alle aspecten van het predikantschap aan de orde komen.
 • Een maatschappelijk betrokken predikant(e) die aandacht geeft en plezier beleeft aan het pastoraat.
 • Die in de Eredienst op een aansprekende manier in de exegese een brug slaat tussen verleden, heden en toekomst. En die uitdraagt dat naast traditie ook nieuwe vormen daarbij behulpzaam kunnen zijn.
 • Die bestaande initiatieven ondersteunt en oog heeft voor mogelijkheden om ook de jongere generatie bij de gemeenschap te blijven betrekken.
Voor de gemeente Haaksbergen-Buurse betekent dit o.a.:
 • Een deeltijdfunctie met meer afgebakende taken. De meeste taken rondom diaconie worden al ingevuld door de aanwezige predikant die voor 30% een diaconale aanstelling heeft.
 • Een predikant(e) die op inspirerende wijze de Eredienst vormgeeft. Die affiniteit heeft met en vaardig is in het gebruik van multimedia en deze bijvoorbeeld ook in de Eredienst op een passende wijze weet in te zetten.
 • Die de aspecten pastoraat en jeugd kan versterken en oog heeft voor de diversiteit in de gemeente.
 • Die in ontmoeting en samenwerking kansen wil zien én benutten om naast traditionele werkwijzen ook nieuwe vormen en wegen te vinden.
Wij bieden:
 • Betrokken gemeentes, gelegen op een afstand van 10 km van elkaar.
 • Gemeenschapszin met ruimte voor ontwikkeling.
 • Samenwerking met een ervaren fulltime predikant.
 • Mooie landelijke omgeving met de faciliteiten van de stad Enschede direct naast de deur.
 • Huisvesting beschikbaar in Usselo.
De profielschetsen zijn te vinden op de websites van de gemeentes:
https://www.protestantsegemeente-usselo.nl/ en https://www.pkn-haaksbergen.nl
De werkplannen zijn op te vragen bij de gemeentes. (Deze zijn gebaseerd op de situatie waarin de taken tot nu toe verdeeld en ingevuld werden. In de nieuwe situatie kan nadere afstemming gezocht worden inzake passende verdeling van taken.)
Wij hopen dat u door dit profiel geïnteresseerd bent geraakt in onze gemeentes en dat het vragen oproept. Van harte nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen, telefonisch of per mail. Wij vragen u om in de sollicitatiebrief uw motivatie voor onze gemeentes aan te geven en te beschrijven op welke wijze u ervaring heeft opgedaan met de door ons aangegeven prioriteiten. Uw brief zal met interesse en zorgvuldigheid gelezen worden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Janni Tijink (tel. 06-37299989) van de beroepingscommissie. Uw brief met toelichting kunt u mailen naar bc.usselo@pkn-haaksbergen.nl
 

 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.