Orde van dienst 12 november 2023

Orde van dienst 12 november 2023 Usselo

DE VOORBEREIDING

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Intochtslied: (mel. 134 “Gij dienaars aan de Heer gewijd”)

Dit huis waar op de eerste dag
de week met U beginnen mag
staat voor de eredienst gereed
wij komen hier met lief en leed.

Op hoop van zegen bidden wij
dat Christus in ons midden zij;
kom, help ons Levende en kom
en maak ons tot uw heiligdom.

En laat het licht dat hier verschijnt
een levend licht voor ieder zijn;
dat met ons meegaat en ons zegt
dat Gij ons leidt op onze weg.

Groet

KYRIE en GLORIA

Psalm 89 vers 16 “ Hoelang, hoelang nog Heer?”
Gebed van verootmoediging
Loflied Psalm 89:1 “Ik zal zo lang ik leef, bezingen in mijn lied.”

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om aanwezigheid van de Heilige Geest
Schriftlezing Romeinen 8 vers 10 t/m 17
Gezang 903 vers 1 en 3 “Zou ik niet van harte zingen?”
Verkondiging
Vrij orgelspel
Gezang 903 vers 5 en 6 “Al mijn zorgen zijn zijn zorgen.”

DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN

Dank en voorbeden, Stil gebed, Onze vader

Collecte tijdens orgelspel

AFSLUITING EN ZEGEN

Gezang 413: 1 en 3 ‘Grote God wij loven U’
Zegen
Beantwoord met ‘amen’

Uitleidend orgelspel
 
terug