orde van dienst 21 april 2024


Orde van dienst zondag 21 april 2024. 

welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

 

de tafelkaarsen worden ontstoken (ouderling van dienst)

 

Zingen: lied 660:1,2

undefined

Théodore Igorevitsj Strawinsky (Теодор Игоревич Стравинский),

Sint-Petersburg, 24/03-1907 - Genève, 16/05-1989)

‘De Goede Herder’; glas-in-loodraam Sint-Martinuskerk te Gennep

naar Johannes 10,11-16

 

ORDE VAN DE DIENST

NADEREN

 

allen gaan staan

 

keervers bij psalm 66 lied 640c

 

opgangspsalm bij zondag Jubilate psalm 66:1

 

keervers bij psalm 66 lied 640c

Gods gebod Deuteronomium 6,4-5 (Naardense Bijbel)

voorganger: 4 Hoor, Israël!- de Ene is onze God, de Ene alleen!

 

5 Liefhebben zul je de Ene, je God, 

met heel je hart, met heel je ziel 

en met al je macht!

GEMEENTE: Halleluja! (= Prijst de Heer!)

 

verstilling, bemoediging en groet

 

allen gaan zitten

 

vervolg opgangspsalm psalm 66:2

 

gebed van toenadering

voorganger: Onze Vader, die in de hemelen zijt,

gezegend zijt Gij die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen.

GEMEENTE: Dat wij leven in uw licht!

voorganger: Die de weg van uw Zoon

hebt bekroond met uw liefde:

GEMEENTE: Dat wij leven in uw licht!

voorganger: Lijf ons in, in zijn leven,

maak ons één tot zijn lichaam:

GEMEENTE: Dat wij leven in uw licht

voorganger: Geef ons oog voor elkaar

en zicht op uw Rijk:

GEMEENTE: Dat wij leven in uw licht 

en met Christus opstaan. Amen.

Declamatie.

 

kyrie lied 9 (Tussentijds)

voorganger: … Daarom roepen wij:

GEMEENTE: 1 Wij zoeken hier uw aangezicht.

God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!

voorganger: … Daarom roepen wij:

GEMEENTE: 13 Om alles wat u tegenspreekt,

een wereld waar uw naam ontbreekt: Kyrie eleison!

voorganger: … Daarom roepen wij:

GEMEENTE: 14 Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.

Wij zullen vol vertrouwen gaan: Kyrie eleison!

voorganger: … Amen.

 

AANSLUITEND: gloria lied 652

 

HOREN EN VERSTAAN

gebed om de Geest

 

de Schriften NBV21; naar het Oecumenisch Leesrooster van de RvK

Profeten Ezechiël 34,1-10 (lector)

 

antwoordpsalm psalm 121:1

 

Evangelie Johannes 10,11-16 (lector)

 

antwoordlied lied 653:6

 

preek

 

stiltemoment

 

muzikaal meditatief Johann Sebastian Bach (1685-1750), 

bij de 4e zondag van Pasen - Jubilate:

cantate BWV 12, deel 7  – slotkoraal

https://www.youtube.com/watch?v=ZJPjhOavILM

Was Gott tut, das ist wohlgetan,

Dabei will ich verbleiben,

Es mag mich auf die rauhe Bahn

Not, Tod und Elend treiben,

So wird Gott mich

Ganz väterlich

In seinen Armen halten:

Drum laß' ich ihn nur walten.

Wat God doet, dat is welgedaan,

daar wil ik mij aan houden,

al word ik op het ruwe pad

al jagen nood, dood en ellende

mij ruwe wegen op, God zal mij

heel vaderlijk

in zijn armen houden:

Daarom laat ik hem maar besturen.

 

preeklied psalm 23c

allen gaan staan

 

credo (Hans Hartwig von Goessel)

 

acclamatie lied 756:6

 

allen gaan zitten

GEBEDEN EN GAVEN 

dankzegging en voorbeden, stil gebed

 

Gebed des Heren

zingen lied 369b

 

inzameling van de gaven

 

GEZEGEND GEZONDEN

allen gaan staan

 

slotlied lied 416

heenzending en zegening

 

amen lied 415:3 (alternatief)

 

αΩα

 

volkslied i.v.m. koningsdag, 27 april lied 708:1,6

 

afsluitend orgelspel

terug