orde van dienst pinksteren 2024

Protestantse Gemeente Usselo
kerkdienst op zondag 19 mei 2024
1e Pinksterdag –
voorganger ds. Job Stein (Haaksbergen)
m.m.v. de cantorij o.l.v. Lidy Dekker
organist: Peter Slotman
DIENST VAN HET SAMENKOMEN •
klokgelui


ontmoeting en orgelspel voor de dienst

de ambtsdragers komen binnen


welkom en mededelingen door de ouderling van dienst


aansteken van de kaarsen op de liturgische tafel


allen gaan staan
samenzang L 672 ‘Kom laat ons deze dag’: 1, 3, 6 & 7 ( 1a, 3c, 6a, 7a)


groet, bemoedigingen drempelgebed
vg. : De vrede van de Heer is met u allen!
allen : en zijn genade is met u!
vg. : Onze hulp is in de naam van de Heer
allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.
vg. : die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen : en niet laat varen het werk dat zijn hand begon.
vg. : genade zij u en vrede, van God onze Vader
en van de Here Jezus Christus.
vg. : ……… door Jezus Christus, onze Heer.
allen : Amen


samenzang L 701 ‘Zij zit als een vogel’:1,2,3 & 4 (1c, 2a, 3c, 4a)
allen gaan zitten


kyriegebed


samenzang (gloria) L 632 ‘Dit is de dag die de Heer …’: 1,2 & 3


gebed van de zondag


voor en met de kinderen


DIENST VAN HET WOORD •
Bijbellezing: Johannes 14;1 & 23b - 29


samenzang: L 675 ‘Geest van hierboven’: 1


Bijbellezing: Johannes 20:19 – 23


samenzang: L 675 ‘Geest van hierboven’: 2


verkondiging


muzikaal moment: cantorijzang ‘Dona nobis pacem/Song of Peace‘
If I could have one wish come true,
It would be peace for me and you.
Peace in our hearts and peace of mind.
Peace now and ever for all mankind.
So may our voices never cease.
So may we sing our songs of peace.
Dona nobis pacem,

 


muzikaal moment voorspel bij L 706


DIENST VAN HET ANTWOORD •
samenzang L 706 ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’: 1,2,3 & 4 (1c, 2a - zie onder, 3a, 4a – zie liedboek) cantorij
Dans mee met Vader, Zoon en Geest,
kom binnen in hun kring,
dat wervelende samenspel
van ver voor ons begin.
De wereld van vandaag is ons
vanouds al toegedacht
als dansvloer waar de liefde leidt
en waar de hoop ons wacht.
allen
vers 3 & 4 zie Liedboek


afkondigingen


gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader )
Vg.:
Allen: Onze Vader die in de hemelen zijt, …….


inzameling


DIENST IN DE WERELD •
allen gaan staan
samenzang (slotlied) L 687 ‘Wij leven van de wind’: 1,2 & 3


wegzending & zegen
vg. : …………uitleidende orgelspel


 
terug