Orde van dienst zondag 11 februari 2024

ORDE VAN DIENST voor 11 februari 2024
PKN Usselo
Liturgische kleur: Groen
=======================================================
VOORBEREIDING
Orgelspel voorafgaand binnenkomst kerkenraad


Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
(Ouderling van dienst eindigt mededelingen met aankondiging aanvangslied)


Aanvangslied ‘Hier in de schaduw van de stilte’
Uit: Zangen van zoeken en zien. Wij zingen het op de melodie van LvdK : 601

 
1. Hier in de schaduw van de stilte
geborgen in gebed en zang
ver weg van haasten en de kilte
van dag aan dag, van klein belang,
hier in het lezen en het schouwen
in wijsheid en in zwijgzaamheid,
kan menigeen zich toevertrouwen
aan stilstaan tot in eeuwigheid.


2. Wie in dit huis van heilig wachten
de open ruimte binnengaat,
wie hier het leven wil verzachten,
de woorden en de geest verstaat,
wordt hier gedragen door de tijden,
gaat open uit geslotenheid,
ontmoet, met wie de uren wijden,
de Eeuwige in eeuwigheid.
Bemoediging en Groet
Toelichting op ons samenzijn
Kyriegebed
Kyriegebed sluiten wij af met lied 367d Kyrië (2x)
Lied 367d (2x)
Glorialied 146c : 1 en 3
OPENING VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Schriftlezing uit het Tweede Testament Johannes 11 : 20 - 32
LIED 928
Schriftlezing uit het Tweede Testament Johannes 11 : 33 – 44
Lied 523
Verkondiging en Uitleg
Lied 753 : 1, 2, 3 en 6
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden
Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Acclamatie Lied : 367e
Inzameling gaven
HEENZENDING EN ZEGEN


Slotlied Eén in veelheid
Melodie : Ode an die Freude (van L.von Beethoven)

Heenzending en Zegen
Allen : Amen


 
terug