orde van dienst zondag 5 november 2023

Orde van Dienst voor zondag 5 november 2023

Protestantse Gemeente Usselo.

7e Zondag van de herfst

 

Predikant: Ds Wim Janssen.

 

LIEDEREN UIT HET NLB

Woord van Welkom en aansteken van kaarsen Lied 600

Intochtslied NLB 213 vers 1 2

Bemoediging en Groet

 

Lied NLB vers 3 5

Kyriegebed Voorganger: “Zo bidden en zingen wij”

Gemeente zingt: “Kyrie eleison”

 

Lied NLB 834 vers 1 2 3

.

Gebed bij de opening van het Woord

 

OT Lezing Psalm 98 vers 1 t/m 9 (Ouderling van Dienst)

 

Lied NLB 98 vers 1 2

NT Lezing Matteus 17 vers 14 t/m 20 (Ouderling van Dienst)

Lied NLB 91A vers 1 2 3

Preek

Orgelspel

Lied NLB 839 vers 1 2 3

Voorbeden

 

Collecten

Slotlied NLB 416 vers 1 2 3 4

Zegen.

terug