PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Profielschets van een predikant voor de Protestantse Gemeente Usselo. Profielschets van een predikant voor de Protestantse Gemeente Usselo.

Algemeen.
De Protestantse Gemeente Usselo is op zoek naar een parttime predikant(e), die ons gemeenteleven wil en kan stimuleren. Het is van belang, dat deze kan omgaan met traditie, maar ook vernieuwend kan werken.

Eredienst.
Wij verwachten, dat hij/zij veel aandacht schenkt aan de liturgie en wel zo pluriform mogelijk. In zijn/haar Bijbelse prediking moet daarvan een vertaling naar het dagelijks leven gemaakt worden.

Modaliteit.
De Protestantse Gemeente Usselo zoekt een Midden Orthodoxe predikant(e) betreffende de geloofsleer.

Organisatie en beleid.
Wij vinden het belangrijk, dat de predikant(e)  een bruggenbouwer is, die de alle betrokkenen bij de kerk in Usselo kan samenbinden en inspireren.
Hij/zij is een exegeet en pastor.
Hij/zij moet open en toegankelijk zijn voor alle leeftijden. Hij/zij moet een brede belangstelling  hebben voor het ouderenwerk, het jeugdwerk, het kringenwerk en de oecumene.
Hij/zij moet flexibel en creatief zijn.
Er wordt  een goede samenwerking met de kerkenraad, de pastorale medewerkers en de wijkwerkers verwacht.
Hij/zij moet de mogelijkheden zien van de hedendaagse communicatie- en media-middelen en hiermee om kunnen gaan.

Pastoraat.
Veel aandacht voor de jongeren, die niet meer zo trouw in de kerk komen, feeling voor ouderen en ook noodzakelijk aandacht voor nieuw ingekomenen.
Ook moet hij/zij blijk geven van betrokkenheid bij het gemeenschapsleven.
Oog hebben voor de noden dichtbij en veraf. Hij/zij dient rekening te houden met een zeer gevarieerde samenstelling van onze betrokkenen: boeren, burgers en buitenlui.

Woonlocatie.
De kerkenraad is in het bezit van een pastorie, omgeven door veel groen.
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.