PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Nashville Verklaring Nashville Verklaring

De Nashville verklaring heeft heel wat mensen de afgelopen week in beweging gebracht. Ook de Protestantse Kerk Nederalnd heeft bij monde van haar scriba dr Reuver, laten weten dat de verklaring het pastorale aspect compleet mist en daarmee veel mensen pijn doet.

Als kerkenraad willen we laten weten, dat we tegen de Nashville verklaring zijn, omdat ze het woord “verbinding” waar we voor staan in onze beleidsnota schade doet. Ieder mag zijn of haar eigen mening hebben, maar we gaan niet in een pamflet de ander buiten sluiten vanwege onze kennis van God. Wij zijn God niet en willen daarom alle ruimte maken voor zijn schepselen in alle hoedanigheden.

We beseffen des te meer, dat wij niet God in onze woorden bezitten, maar dat Hij zich naar ons toewendt. Niet wij vormen door onze scheppingskracht het kind in de kribbe, maar het kind komt tot ons. Laten alle homo’s en lesbiennes en transgenders weten, dat wij elkaar hier accepteren in Gods Naam.

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.