PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 10 april 2022 zondagsnieuws 10 april 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 10 april 2022, zesde zondag van de 40 dagentijd.
Palmzondag.
De liturgische kleur is paars
Deze dienst is ook online te volgen.
Voorganger: Ds. H. Cohen Stuart-Fens uit Haaksbergen
Ouderling: Joke Pasman , Diaken: Esther Mol Kerkrentmeester: Jan Berenbroek
Koster: Rene Jongejeugd Organist: Peter Slotman

Verzoek : Wat zou het, niet alleen voor de gemeenteleden thuis, maar ook voor de predikant, fijn zijn als u allen vóór in de kerk komt zitten!

Kinder-Passion Usselo
Zaterdag 16 april om 18:30 uur.
Het verhaal van Pasen,verteld op kindvriendelijke en eigentijdse wijze.
Vanaf het verenigingsgebouw lopen we naar de begraafplaats met het grote kruis, onze lichtjes, stenen en mooie herinneringen om daar samen einde en nieuw begin te vieren.
Doelgroep: kinderen basisschool met (groot)ouders
Parkeren fiets/auto: Verenigingsgebouw Lammerinkweg
U bent van harte welkom!

Kaarsenlied Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.
Bloemen in de dienst
De bloemen gaan als felicitatie naar mevr. Vink , Berriehoek 21 zij is 80 jaar geworden.En naar Mevr. Leefers-ter Heegde , Weustinkweg 9 ter bemoediging en als groet.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten: 40 dagentijdcollecte kerk in actie 
Palmpasen 10 april.
de collecte is voor JOP Jong Protestant.
PaasChallenge: inleven in het paasverhaal
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor pasen mee 
met de PaasChallenge.
Door middel van allerlei opdrachten leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen b.v. Petrus,Judas en Maria.
Welke keuzes zou jij maken in de situatie toen?
Het werkt verrijkend en ontdekkend.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 10 april 2022.
Uw bijdrage voor de deurcollecte kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 10 april 2022.

Koffie of thee na de dienst
U wordt in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

Diensten in de goede week en pasen:
deze worden gedeeltelijk samen met Haaksbergen -Buurse gevierd.

Witte donderdag 14 april 19.00 uur
Haakbergen, protestantse kerk, voorganger ds. Job Stein. Mmv de cantorij van Haaksbergen.

Goede Vrijdag 15 april 19.00 uur
Usselo, voorganger ds. Job Stein. m.m.v. de cantorij van Usselo.

Stille Zaterdag 16 april.
In de ochtend om 10.00 uur een sober ochtendgebed in Haaksbergen, protestantse kerk.
Paaswake: om 22.00 uur in de protestantse kerk te Haaksbergen. Voorganger ds. Job Stein.

Eerste paasdag: Zondag 17 april.
om 10.00 uur in Haaksbergen dienst en ook
om 10.00 uur in Usselo dienst, voorganger ds. Olaf Haasnoot uit Nijmegen.
Met Pasen gaan we gezellig nog een een hapje en een drankje nuttigen, na de koffie (In plaats van een Paasontbijt. ) Iedereen wordt hier hartelijk voor uitgenodigd. 

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.