zondagsnieuws 14 april 2024Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 14 april
De liturgische kleur is wit
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Jan Bouwmeester uit Zeist.
Ouderling: Joke Pasman, Diakenen: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Klaas Boersma,
Koster: Gerard Roossink, Organist: Jan Fahner, Kerkdienstgemist: Rien van den Broeke.

Bloemen in de dienst
De bloemen gaan deze zondag als groet en bemoediging naar mevrouw Pasman. Haaksbergerstraat 1020  Zij verblijft momenteel in het Wiedenbroek.

Bericht van overlijden
Op 10 april is de heer Gerrit Jan Hendrik Ramaker op 74 jarige leeftijd overleden. Hij woonde de laatste tijd in de Merelstraat in Haaksbergen. Voor die tijd woonde hij met zijn twee broers aan de Goorsedijk in Boekelo. De rouwdienst heeft gisteren, zaterdag 13 april, hier in de kerk plaatsgevonden en hij is op de Hervormde Begraafplaats hier in Usselo begraven. Voorganger was ds. Maaike Schepers - van der Poll.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Aktie, Rwanda
Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening.
Het is 30 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaatsvond. Nog altijd ondervinden de inwoners daar de gevolgen van. Daarom collecteren we voor verzoening en werkgelegenheid voor Rwandese jongeren.
Veel daders van de genocide in Rwanda (1994) zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide nooit meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

Pastorale zorg
Vanwege het ziekteverlof van ds. Wiebke Heeren kunt u met vragen rondom pastorale zorg contact opnemen met ouderling Ria Teussink, tel. 06 14344119. Ria zal u verder helpen met uw vraag en zo nodig contact opnemen met de predikant die ds. Wiebke Heeren vervangt.

De kerk online
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Evita Vledder, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch
053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u allen een fijne zondag en week.

Orde van dienst.
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we van lied 600 de eerste twee verzen
1. Openingslied: 280
2. Bemoediging en groet
3. Zingen: psalm 33
4. Kyriegebed, beantwoord met lied 270a
5. Glorialied: 652
6. Gebed bij de opening van de Schriften
7. 1 e lezing ( door lector ): Micha 4: 1 – 5
8. Lied 1016
9. 2 e lezing: Johannes 21, 15 – 24
10. Lied 649
11. Uitleg en verkondiging
12. Orgelspel
13. Wij belijden ons geloof met lied 340b
14. Dienst van de gebeden en gaven
15. Slotlied: lied 630
16. Zegen

 
 
terug