PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 14 februari 2021 zondagsnieuws 14 februari 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 14 februari 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is alleen online te volgen.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. W. Janssen uit Losser
Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek,
Koster: Riëtte Wissink, Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Deze dienst is alleen online te volgen. Door hier te klikken komt u direct op de pagina van onze gemeente op kerkdienstgemist.nl.
Let u op de mededelingen op de website!

Orde van dienst
Er is een nieuw kaarsenlied: “Waar twee of drie”.
U kunt op Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=IDFEua7_1tU&feature=youtu.be)een filmpje bekijken hoe dat klinkt. Onderaan dit Zondagsnieuws vindt u de muzieknotatie van het lied.

Woord van Welkom en aansteken van de kaarsen
Lied bij het aansteken van de kaarsen:
Waar twee of drie mijn woorden horen,
Veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn,
Waar twee of drie eenstemmig zwijgen,
Vertrouw op mij: ik zal er zijn.
Intochtslied Psalm 98 vers 1 4
Bemoediging en Groet
Lied no 213 vers 1 (als orglspel)
Kyriegebed Voorganger: “Zo bidden wij”
Voorganger: “Kyrie eleison”
Lied no 869 vers 1 (als orgelspel)
Gebed bij de opening van het Woord
OT Lezing 2 Koningen 5 vers 1 t/m 3 en vers 9 t/m 16
Lied no 527 vers 1 5 (als orgelspel)
NT Lezing Marcus 1 vers 40 t/m 45
Lied no 422 vers 1 2 3 (als orgelspel)
Preek
Orgelspel variatie naar Lied 978
Voorbeden
Slotlied no 425
Zegen.


De bloemen gaan als groet en felicitatie naar de heer en mevrouw Wevers. Zij zijn 60 jaar getrouwd.
De bloemen gaan ook als groet en bemoediging naar de heer Tazelaar.
De collecten:
Zoals u in de kerk gewent bent wordt er tijdens de internet kerkdiensten ook aandacht gevraagd voor de collecten. U kunt uw gaven overmaken naar de diaconie, IBAN NL84RABO0316726532 onder vermelding van ‘collecte kerkdienst’.
De helft van de opbrengst gaat naar Kerk in Actie, Noodhulp aan Ethiopië .
Ethiopië wordt regelmatig getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken, vee sterft en waterbronnen drogen op.  Samen met de kerk van Ethiopië helpt kerk in actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nog beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand  zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.
De andere helft van de collecte is voor de plaatselijke gemeente.

Dienst volgende week zondag 21 februari
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: ds. Olaf Haasnoot

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via kerkdienstgemist. Dit kan dan op de PC door met de browser (Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge, Google Chrome) naar de site www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar in het "Zoek kerk" veld "Usselo" in te tikken en op het vergrootglas te klikken. Ook op een tablet of smartphone zijn de diensten te volgen, hiervoor moet de app "kerkdienstgemist" worden geïnstalleerd op het tablet of de smartphone. Binnen de app kan men weer zoeken naar "Usselo" om onze eigen kerkdiensten te kunnen volgen.

Bevestiging ds. Olaf Haasnoot in Haaksbergen
Vandaag zal ds. Olaf Haasnoot naast zijn werkzaamheden voor onze gemeente ook voor 40 % worden bevestigd voor zijn werk in de gemeenschap van de PG Haaksbergen- Buurse. U kunt deze dienst live of op een later moment via www. kerkomroep.nl. U moet daar dan zoeken naar Haaksbergen.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.