PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Zondagsnieuws 14 maart 2021 Zondagsnieuws 14 maart 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 14 maart 2021
De liturgische kleur is paars.
Deze dienst is alleen online te volgen.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. M.Schepers-v.d.Poll uit Enschede.
Ouderling: Jan ter Mors Diaken: Esther Mol Kerkrentmeester: Jan Berenbroek
Koster: Riette Wissink Organist: Peter Slotman.


Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Deze dienst is alleen online te volgen. Door hier te klikken komt u direct op de pagina van onze gemeente op kerkdienstgemist.nl.
Let u op de mededelingen op de website!


Orde van dienst
Hieronder de liturgie voor a.s. zondag:

welkom - kaarsen
morgenlied: 217, 1,2,3
bemoediging, groet, drempelgebed
lied: ps. 122, 1
kyriegebed
lied 547, 4 en 5
gebed van de zondag

1e Schriftlezing: Jozua 4, 19 t/m 5, 1 en de verzen 10 t/m 12 van hoofdstuk 5

lied: 542, 1 en 2

2e Schriftlezing:  Joh. 6, 1 – 15

lied: 653, 2 en 7
overdenking
orgelspel
gebeden
slotlied 753, 1,2,3,6.
zegen.

De bloemen gaan naar de heer en mevr. Meijer, en naar de heer en mevr. Huberts , beide ter bemoediging.

De collecten:
De collecte voor de diaconie is voor kerk in actie.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters Nl46 RABO0316700541

De collecte voor de Diaconie is voor Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
Vasten Trommeltje.
Ik ben er voor jou” is het thema van Kerk in Actie in deze veertigdagentijd campagne en is geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.
Elke week tot en met de Pasen leggen we de focus op een doel en één van de zeven werken die bij dit project past.We vragen u om zeven weken lang het geld voor deze projecten in “een vastentrommeltje “te doen ,zoals dit vroeger gebruikt werd in katholieke gezinnen. We hopen dat u de inhoud van het trommeltje kunt inleveren met de Pasen is dit nog niet mogelijk door de Corona maatregelen, dan kunt u het bedrag rond de Pasen ook overmaken op de rekening van de Diaconie.NL84RABO0316726532

Deze week is het -De naakten kleden.¨
In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële middelen. Kerk in actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zonodig financieel. 
De thema’s van de komende weken zijn:
21 mrt.     Hongerigen eten geven
28 mrt.     De doden begraven
4 april.      Ik ben er voor jou        Pasen 

Dienst volgende week zondag 14 maart
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: ds. J.Stein uit Haaksbergen.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via kerkdienstgemist. Dit kan dan op de PC door met de browser (Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge, Google Chrome) naar de site www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar in het "Zoek kerk" veld "Usselo" in te tikken en op het vergrootglas te klikken. Ook op een tablet of smartphone zijn de diensten te volgen, hiervoor moet de app "kerkdienstgemist" worden geïnstalleerd op het tablet of de smartphone. Binnen de app kan men weer zoeken naar "Usselo" om onze eigen kerkdiensten te kunnen volgen.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.