PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 14 mei 2023 zondagsnieuws 14 mei 2023


Z O N D A G N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 14 mei
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. Jan Hazeleger uit Eibergen
Ouderling: Joke Pasman, kerkrentmeester: Henk Abbink, Diaken: Liesbeth Harms,
Koster: Rene Jongejeugd, Organist: Peter Slotman, Kerkdienst gemist: Joop Harms.

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat deze zondag als groet en bemoediging naar de heer en mevrouw Meijer, Laaressingel 139.
De tweede bos bloemen gaat als groet en felicitatie naar de heer Wevers Kwinkelerweg 7, hij is 80 jaar geworden.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
De Diaconale collecte is deze zondag voor de plaatselijke gemeente in Usselo! Samen gemeente zijn is lief en leed met elkaar delen, en daar heeft de diaconie uw hulp bij nodig!
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.
Uw giften zijn zeer welkom.


Bericht voor de collecte van volgende week:
Strijden moet beloond worden.

Wij zijn Irene en Nandine. Wij leerden elkaar 10 jaar geleden kennen toen we bij elkaar in het voetbalteam speelden. Buiten dat we beiden fanatiek, een beetje gek en altijd in voor een feestje zijn hadden we nog iets gemeen; een ongeneeslijk zieke ouder. Irene’s vader, Henk Jan, leefde op dat moment met de spierziekte ALS en Nandine’s moeder, Jannet, met darmkanker. Uiteindelijk overleed Jannet op 5 oktober 2013. Een maand later, op 10 november 2013, overleed Henk Jan. Nu 10 jaar later hebben wij een missie; zo veel mogelijk geld inzamelen voor de bestrijding van de ziekten ALS en kanker. Op 1 juni 2023 zullen wij daarom zo vaak mogelijk de Alpe d’HuZes bewandelen en op 8 juni 2023 de Mont Ventoux. Wij willen jullie daarom vragen om te doneren; ter nagedachtenis van onze ouders, maar vooral om te voorkomen dat anderen dit moeten meemaken. Velen strijden zo dapper en positief als mogelijk is tegen deze verschrikkelijke ziekten, maar vaak wordt de strijd niet beloond. Dat moet veranderen; strijden moét beloond worden!
Op 21 mei is de collecte in de kerkdienst bestemd voor bovenstaand doel. Ook kunt u op zondag 21 mei tijdens het koffiedrinken een lekker stukje taart kopen voor dit goede doel.


Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

Dienst Hemelvaartsdag, hagepreek, ds. W. Heeren, om 9.30 uur
georganiseerd door PKN Haakbergen-Buurse.
adres: fam. Vedders, Laakmorsweg 9 (tussen Buurse en Haaksbergen).

De dienst volgende week zondag

Twekkelo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Janneke Bekhof uit Hengelo

Gesprek rond de keukentafel bij Annet Grobben.
We nodigen iedereen op dinsdag 16 mei om 10.30 uur van harte uit om op een gezellige manier met elkaar kennis te maken rond de keukentafel van Annet Grobben aan de Oude Haaksbergerdijk 2. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaars verhalen te luisteren. Onze predikant zal hierbij ook aanwezig zijn.
Wil je, wilt u, aanschuiven aan de keukentafel van Annet, stuur dan vóór maandag 15 mei een berichtje naar Annet. Tel: 0681790163 of per mail ervegrobben@outlook.com.

Tafelgesprekken, vervolg 23 mei
Samen eten, de gezelligheid aan tafel genieten en van daaruit het hebben over….... een tekst, een gedicht, een bijbeltekst. Op dinsdag 18 april was de eerste avond en kwamen we met 9 mensen bij elkaar. Het was gezellig om zo samen te eten en er ontstond een goed gesprek. De tweede avond is gepland voor dinsdag 23 mei vanaf 17.45 uur inloop en wederom in het verenigingsgebouw. Wij nodigen u graag uit. Wilt u meedoen geef u dan op, ook als u al de eerste keer bent geweest en mondeling hebt aangegeven de 2e avond ook te komen. Dan krijgen we een overzicht van het totale aantal mensen voor planning van het eten. Van harte welkom!
Herma Blik, opgave onder: hermablik@hjb-ict.com, tel. 06-49271654 of Wiebke Heeren, opgave onder: wiebkeheeren@hotmail.com, tel. 053 - 2316060


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
Kaarsenlied : Lied 600 : 1 en 2
Aanvangslied : Lied 221 : 1 en 2.
Stil gebed
Bemoediging :
V. : Onze hulp is de Naam van de ENE,
A. : Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. : Die nu en altijd bij ons blijft
A. : En niet loslaat wat Zijn hand eenmaal met ons begon.
Drempelgebed :
V. : Gij, die woning maakt in de harten van mensen,
die troont op de liederen van uw volk die het Paasvuur in ons brandend houdt, die Jezus doet leven,
A : doe Hem opstaan in onze harten, in onze liederen,
in het werk van onze handen en maak ons met Hem getuigen van uw vredeswoord in deze Paastijd en alle dagen, Amen
Zingen : Lied 221 : 3
Als gebed om ontferming voor de nood van de wereld zingen wij :
Lied 281 : 1,2,3 en 5 .
Glorialied : Lied 281 : 6,7,8 en 10

 
DIENST VAN DE SCHRIFT
Groet :
V. : De Eeuwige zal bij u zijn
A. : De Eeuwige zal u bewaren
Als gebed bij de opening van de Schrift zingen wij : Lied 833 (3x)
Eerste Schriftlezing : Psalm 77
Zingen : Lied 723 : 2
Evangelielezing : Johannes 16 : 16 – 24
Zingen : Lied 321 : 1,2, 3 en 7.
Uitleg en verkondiging
Zingen : Lied 650 : 2,3 en 4.
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed – voorbeden, na de woorden “daarom bidden wij U zingend”,
zingen wij Lied 368f – stil gebed – “Onze Vader”
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel
Zingen : Lied 659
UITZENDING EN ZEGEN met een door allen instemmend gezongen AMEN
Orgelspel


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
Roel ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
 Riette Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank: Roel Bruinsma en Herma Blik.
Roel Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53   06-83989549
Copij via email:
drieklank@protestantsegemeente-usselo.nl

Reactie Zondagsnieuws
Roel ter Borg tel. 06-55075120 en Herma Blik tel. 06-49271654
Copij: zondagsnieuws@protestantsegemeente-usselo.nl
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.