PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 15 maart 2020 byzondere uitgave! zondagsnieuws 15 maart 2020 byzondere uitgave!
Z O N D A G S N I E U W S


DIT IS EEN BIJZONDERE UITGAVE VAN HET
ZONDAGSNIEUWS VANDE
PROTESTANTSE GEMEENTE USSELO
IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 15 maart 2020
Tot en met 29 maart geen kerkdiensten
Naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Bruno Bruins heeft het Moderamen van de Protestantse gemeente Usselo (PGU) vrijdagochtend overleg gehad.
In het overleg heeft het moderamen gewikt en gewogen over hoe de maatregelen voor onze gemeente geïnterpreteerd moeten worden.
Vorige week heeft u al gemerkt dat we het besluit hebben genomen om elkaar voorlopig de hand niet te schudden. Afgelopen donderdag werden wij geconfronteerd met de maatregelen die door minister Bruins werden afgekondigd. Wij werden vooral geraakt door de tekst “Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen.”. Wij zijn ons bewust dat de gemiddelde kerkganger in de categorie kwetsbare personen valt. Hoewel het aantal kerkgangers doorgaans niet boven de 90 komt, meent het moderamen dat dat aantal kerkgangers wel als groot gezelschap kan worden aangemerkt.
Wij erkennen dat het bijwonen van de kerkdienst in tijden van crisis, waartoe de uitbraak van het Coronavirus valt, steun kan bieden. Maar wij willen ook voorkomen dat het bijwonen van de kerkdienst zal leiden tot het doorgeven van het coronavirus tussen de kerkgangers.
Het valt het moderamen daarom zwaar om u te moeten mededelen dat de kerkdiensten in ieder geval tot en met 29 maart komen te vervallen.
Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.
Wij houden de berichtgeving over het Coronavirus in de gaten en willen u via het verspreiden van het Zondagsnieuws en via de website (www.protestantsegemeente-usselo.nl) op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.


Emailadressen doorgeven
Wilt u op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen, geef dan uw naam, adres en emailgegeven door aan de scriba: p.g.usselo1@gmail.com.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Vanuit de kerkenraad
We zitten midden in de crisis van het coronavirus en daarom willen we geen kerkdiensten houden. We hebben het vertrouwen, dat we zo goed doen als bescherming voor onze ouderen en jongeren. Met name in deze tijd is het belangrijk het vertrouwen niet te verliezen. Weet, dat we voor elkaar bidden en samen ook zo een gemeenschap zijn, die voor elkaar zorgen. Ds. Olaf Haasnoot.

Agenda
Stiltevieringen (vespers) in de 40 dagentijd
In verband met het Coronavirus gaan de Stilteviering van 18 maart niet door
Meer informatie over de Stiltevieringen op 25 maart, 1 april en 8 april vindt u op de website van de Protestantse Gemeente Haaksbergen: www.pkn-haaksbergen.nl.Workshop “Praten met kinderen”
Praten met kinderen, hoe doe je dat?
De Workshop “praten met kinderen” gaat niet door.Kinder-Passion Usselo
Omdat we niet weten hoe de omstandigheden na 1 april zijn weten we nog niet of de Kinderpassion doorgang kan vinden
Ook daarover houden wij u op de hoogtePastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
ONDANKS BOVENSTAANDE BERICHTEN WENST DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS U TOCH EEN FIJNE ZONDAG.


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.