Zondagsnieuws 16 juli 2023Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 16 juli, Usselo 10.00 uur
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is niet online te volgen.
Voorganger: Ds. Hetty Cohen Stuart-Fens uit Haaksbergen.
Ouderling: Jan ter Mors, kerkrentmeester: Paul Swank, diaken: Mieke Lippinkhof
Koster: Hans Wooldrik.


Bloemen in de dienst gaan als groet van de gemeente naar: mevr. Brunnekreeft, Jan van Elburgstraat 63  en als groet naar de heer Verbeek, Wissinksdijk 133.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.Collectes De diaconale collecte tijdens de dienst is bestemd voor Stichting Jarige Job.
Ieder kind verdient een verjaardag In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,00 Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis en op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Stichting Jarige Job. Mogen we op uw bijdrage rekenen?
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.
De dienst volgende week zondag: Usselo 10.00 uur ds. Ed de Bruin uit Losser.


Voedselbank: u kunt in juli en augustus toiletartikelen inleveren.Pastorale zorg. Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !


Orde van dienst-  deze wordt apart uitgereikt.

 

 
 
terug