PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 17 april 2022 zondagsnieuws 17 april 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 17 april 2022, eerste paasdag.
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.

Voorganger: Ds. Olaf Haasnoot uit Nijmegen.
Ouderling en kerkrentmeester: Riette Wissink, Diaken: Mieke Lippinkhof
Koster: Hans Wooldrik Organist: Peter Slotman
De cantorij o.l.v. mevr. L. Dekker zingt vandaag.
Trompettist: Anne Haverkamp.
Er is een apart boekje voor de orde van dienst vandaag.


Verzoek : Wat zou het, niet alleen voor de gemeenteleden thuis, maar ook voor de predikant, fijn zijn als u allen vóór in de kerk komt zitten!
Bloemen in de dienst
De bloemen gaan als felicitatie naar de heer en mevr. Börgeling, Windmolenweg 113; Zij waren 60 jaar getrouwd. En als groet en bemoediging naar mevr. Gerritsen ter Heegde ,Weustinkhoekweg 155.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Bericht overlijden:
Op woensdag 13 april j.l. is overleden Hermina Aleida ter Mors- Leusink in de leeftijd van 93 jaar. Mini is geboren op een boerderij aan de Zonnebeekweg 90. Ze was de weduwe van Herman ter Mors. Na jaren met Herman en kinderen aan de Zonnebeekweg gewoond te hebben, woonde ze inmiddels al weer jaren aan de Windmolenweg 45 in Boekelo. Voor nadere gegevens volg de advertentie dinsdag in de krant.
De collecten:
Zondag 17 april Paascollecte kerk in actie Werelddiaconaat
Libanon
Kansen voor jongeren in achterstandswijk
In Beiroet in een overbevolkte arme wijk zijn de problemen niet te overzien.
Geweld, verslaving, criminaliteit gebrek aan goed onderwijs.
Om de jongeren weer toekomst en perspectief te geven steunt kerk in actie het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ.
Ze geven jongeren psychosociale hulp, huiswerkbegeleiding en een vaktraining.


Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 17 april 2022.


Uw bijdrage voor de deurcollecte kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 17 april 2022.


Koffie of thee na de dienst
U wordt in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan. Vanwege deze feestelijke paasdienst blijven we iets langer voor nog een hapje en drankje om elkaar te ontmoeten en ook omdat Olaf en Riet weer even in Usselo zijn!

Dienst zondag 24 april
Usselo 10.00 uur
ds. E. de Bruin uit Losser.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.