PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 17 juli 2022 zondagsnieuws 17 juli 2022
Jaargang 23 Nummer 33


Z O N D A G N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 17 juli 2022
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. C. de Jonge uit Enschede
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Liesbeth Harms Kerkrentmeester: Paul Swank
Koster:Rene Jongejeugd , Organist: Jan Fahner.

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we lied 600: 1 en 2.


Bloemen in de dienst
zijn als felicitatie bestemd voor de heer H. Dekker,  in Enschede, en als bemoediging voor mevr. F. Jeronimus,  in Boekelo.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
De diaconale collecte is voor De Viermarken.
Een zorgboerderij in het Wageler aan de rand van Enschede midden in het groen!
Het doel van de Stichting is: een bijdrage leveren aan de sociaal maatschappelijke integratie van deelnemers en groepen, zoals lichamelijk gehandicapten, verstandelijk gehandicapten, psychosociaal kwetsbaren en langdurig werklozen. Er wordt een aangepast werkmilieu aangeboden op een ecologische boerderij met een educatief karakter en een zekere museale functie. Dat is een korte omschrijving van De Viermarken.
Uw gift is van harte welkom!


Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 17 juli.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541t.n.v.College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 17 juli.
Uw giften zijn zeer welkom.


Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 24 juli
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H. Cohen Stuart-Fens uit Haaksbergen.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst Usselo, 17 juli 2022

Orgelspel
Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Woord van welkom en mededelingen
Aansteken kaarsen

Intochtslied: Psalm 27: 1 en 2
Bemoediging en groet
Lied: Psalm 27: 7

Kyrie-gebed
Glorialied: Lied 195

Gebed om de opening van de Schriften

Lezing OT: Genesis 12: 10-20
Lied: Psalm 139: 1, 2, 3 en 4

Lezing NT: Lucas 9: 23 -24

Lied 838: 1, 2, 3 en 4

Preek

Lied 315:1, 2 en 3

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3 en 4

Wegzending en zegen
Orgelspel 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.