PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 19 december 2021 zondagsnieuws 19 december 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 19 december 2021 4e advent
De liturgische kleur is paars
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. G.J. Lambers Heerspink uit Lonneker
Ouderling: Ria Teussink , Diaken: Mieke Lippinkhof , Kerkrentmeester:Paul Swank
Koster: Henk Aalpol Organist: Peter Slotman.
In deze dienst geen gemeentezang, enkele leden van de cantorij zullen liederen zingen.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag lied 463.


De schriftlezingen
1e schriftlezing Jesaja 9 : 1 – 6 (Lector) 2e schriftlezing Lucas 2 : 1 – 7 (Lector)
Bloemen in de dienst zijn bestemd voor de heer Steensma, Saasveldbrink 16. Ter bemoediging en voor de heer Dinkla ,hij wordt 25 december 80 jaar.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


De collecten:
We collecteren alleen bij de uitgang.De opbrengst wordt gedeeld.De Diaconie krijgt in ieder geval € 50. Het andere  deel krijgt de Plaatselijke Gemeente.De Diaconie collecte gaat naar de Protestantse Kerk en is voor Jong Protestant . Jongeren doorleven het verhaal van kerst Zo’n 6000 jongeren doen mee aan de kerst challenge , georganiseerd door de  jeugdwerkorganisatie van de protestantse kerk. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnen uit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. 
Het andere deel gaat naar de plaatselijke gemeente .
Natuurlijk mag u uw bijdrage ook overmaken 
Voor de Diaconie op nr.NL 84 RABO0316726532 
Het nummer van de kerkrentmeesters is : NL 46 RABO0316700541


Gevolgen strengere coronaregels voor onze kerk:
-bij entree handen desinfecteren, met mondkapje naar de stoel lopen. De stoelen staan weer ruimer uit elkaar. -Er is geen koffiedrinken na de dienst.


Aktie Manyano.
U kunt zich nog aanmelden voor het midwinterhoorn blazen. Voor 7,50 komt Roel ter Borg bij u langs met zijn fraaie midwinterhoorn. U kunt hem mailen of bellen voor een datum en tijd, mail is roelterborg11@gmail.com en tel. 06-55075120.
De kniepertjes zijn gebakken ,de kerststukjes gemaakt -alles wordt thuis bezorgd. Hebt u nog vragen hierover even een telefoontje naar Mieke Lippinkhof 0653928328.


Diensten rondom kerst:
De dienst op 24 december, kerstavond, is om 15 uur 's middags!
De kerstochtend dienst op 25 december is om 10.00 uur en dan is er het afscheid van ds. O. Haasnoot. Op zondag 26 december is er geen dienst.
Op oudejaarsdag vrijdag 31 december om 15 uur dienst in Twekkelo.-vervalt.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden door Rien van den Broeke en Joop Harms verzorgd.
Lijkt het u leuk om eens een kijkje te nemen hoe een en ander werkt, kijkt u dan na de dienst even achter in de kerk bij de “regietafel”. Rien en Joop geven u graag uitleg.
Bereikbaarheid van de kerk
Zoals u hebt gemerkt zijn de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat en de Boekelosestraat nog volop in gang.
Op onze website vindt u informatie over de diverse werkzaamheden en belemmeringen ten gevolge van de werkzaamheden. Daar zullen wij u ook op de hoogte houden van wijzigingen in de planning.
Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten online te volgen. Onder het kopje De kerk online! vindt u de link naar Kerkdienstgemist.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Liederen tijdens de dienst:


tijdens het aansteken van de kaarsen: Lied 463 : 1, 2 en 3
Aanvangslied 444 : 1, 2 en 3 (staande tot na couplet 5 )
Lied 444 : 4 en 5
Lied 463 : 6, 7 en 8 na het kyrie gebed
Lied 442 na de lezingen.
Lied 438 : 1, 3 en 4 na de verkondiging
Lied 441 : 1 en 19 voor de heenzending en zegen.
Protestantse Gemeente Usselo
Zondag 19 dec. 2021. Liturgische kleur: paars
4e zondag van advent, zondag Rorate coeli - Dauwt hemelen (Jes 45:8)
================================================================
Orgelspel / Kerkenraad en voorganger komen binnen
Welkom door ouderling van dienst, plus mededelingen
Aansteken 7 kaarsen + 4e adventskaars door ouderling van dienst
Zanggroep zingt tijdens het aansteken van de kaarsen: Lied 463 : 1, 2 en 3
Aanvangslied 444 : 1, 2 en 3 (staande tot na couplet 5 )
Bemoediging en groet
Lied 444 : 4 en 5 (Gemeenteleden gaan zitten, zanggroep blijft op het liturgisch centrum)
Kyrie gebed
Lied 463 : 6, 7 en 8
Opening van de Schrift
Gebed van de zondag
Toelichting op de zondag en lezingen
Lezing uit het Eerste Testament Jesaja 9 : 1 – 6 (Lector)
Lezing uit het Tweede Testament Lucas 2 : 1 – 7 (Lector)
Lied 442
Verkondiging
Lied 438 : 1, 3 en 4
Gebeden:
Voorbede – Stil gebed – Onze Vader
Mededeling inzameling – aan einde van de dienst.
Lied 441 : 1 en 19
Heenzending en Zegen
P.S.
Er wordt een afbeelding van een schilderij getoond tijdens de preek.
Met dank aan Roel ter Borg die dit op zich neemt.
Voor Roel en de mensen die de presentatie voor de huiskamers verzorgen het volgende.
Ik begin de preek met:
  • We groeien toe naar kerstfeest.
  • Er is niets nieuws onder de zon en toch blijven we komen.
  • Kunstschilders, dichters, beeldhouwers laten zich graag inspireren door de woorden uit het evangelie van Luucas.
  • Zo ook de schilder ……..
Dan is het de bedoeling dat het schilderij afgebeeld wordt.
Roel, in de kerk kan ik gewoon zeggen: Roel maakt dit zichtbaar voor ons. Dan kun je naar voren komen om een knop in te drukken.


Allen een goede voorbereiding gewenst en tot zondag.Vriendelijke groet,
GertJan Lambers Heerspink
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.