PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 1 mei 2022 zondagsnieuws 1 mei 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 1 mei 2022.
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.
Voorganger: Ds. C.de Jonge
Ouderling: Joke Pasman Diaken: Henk Blik Kerkrentmeester: Jan Berenbroek
Koster: Rene Jongejeugd Organist: Jan Fahner

Bloemen in de dienst
De bloemen zijn bestemd voor de heer en mevr. Buijse, Lindvelderbrink 306 en voor Mevr. Lippinkhof -Tichelaar ,De Mans 22 beide als groet.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Overlijden:
Verdrietig maar wetend dat het goed is nemen we afscheid van mijn lieve man, onze sterke vader, schoonvader en trotse opa”
dhr. Reini Nijenhuis is overleden op 26 april 2022. Geregeld kwamen hij met zijn vrouw Alie in onze kerk. Hij is 76 jaar geworden en woonde de laatste periode op Bruggerbosch. De crematie met aansluitend condoleren is op maandag 2 mei om 18.15 uur in aula de Putter, Crematorium Usselo. U bent van harte welkom om hier afscheid van hem te nemen.

De collecten: voor de diakonie:
Elk kind een koffer. De Deldense stichting Ekiko (Elk kind een koffer) werd op 30 november 2012 opgericht en heeft tot doel om kinderen die niet meer thuis kunnen wonen te voorzien van noodzakelijke materialen of kleding. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, komen soms zonder eigen pyjama, foto’s, toiletartikelen of speelgoed aan bij een pleeggezin. Dit moet anders vindt deze stichting. De grootste drijfveer achter Elk kind een Koffer, is een kind iets eigens mee te geven. Bij een uithuisplaatsing zijn ouders vaak boos, teleurgesteld, onmachtig en verdrietig. Geen situatie waarin met zorg een koffertje wordt ingepakt. Helpt U mee?
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 1 mei 2022.
Uw bijdrage voor de deurcollecte kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 1 mei 2022.

Koffie of thee na de dienst
U wordt in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

Dienst zondag 8 mei Usselo 10.00 uur ds. R.de Vries uit Almelo

Pastorale zorg.Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.
De kerk online!De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.
Redactie Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ). Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!! Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.