PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 1e pinksterdag 23 mei 2021 zondagsnieuws 1e pinksterdag 23 mei 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Hierbij de orde van dienst voor 


Zondag 23 mei 2021
De liturgische kleur is rood.
Deze dienst is ook online te volgen.

Usselo: 10 uur voorganger: Wijtze Ekker uit Enschede.
Ouderling: Ria Teussink, Diaken: Liesbeth Harms, Kerkrentmeester: Henk Abbink,
Koster: Riëtte Wissink, Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Denkt u er aan dat u op uw plaats blijft en dat u ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand van elkaar houdt.
Let u op de mededelingen op de website!

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we het lied “Waar twee of drie” twee maal.

Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.
Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona.
Bedenk ook dat de ander liever heeft dat u op afstand blijft. Respecteer dat!


De schriftlezingen zijn: Handelingen 2: 1-13 en Johannes 14: 23-29.

De bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevrouw Reitsma. Zij was vorige week jarig en werd 91 jaar.
De bloemen gaan ook als groet en felicitatie naar mevrouw Voorn-Schonewille. Zij wordt tweede pinksterdag 96 jaar.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
De Collecte “tijdens de dienst” en de deurcollecte van deze morgen gaan beide in zijn geheel naar Kerk in Actie: Samen in actie tegen corona.
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen…. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, zijn de samenwerkende hulporganisaties een landelijke actie gestart. Kerk in Actie is een van deze organisaties.
Met de actie, die “Samen in actie tegen corona “ heet, biedt SHO medische noodhulp aan coronaslachtoffers. Ook wil zij het mogelijk maken dat ook mensen in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk laten vaccineren. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het verlenen van noodhulp door Kerk in Actie, om zo samen in actie te komen tegen corona. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. SHO-Samen in actie tegen Corona.


De dienst volgende week zondag 30 mei
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. M. Schepers – v.d. Poll uit Enschede

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst 23 mei 2021.
1 e Pinksterdag. Usselo.
Orgelspel.
Mededelingen.
Kaarsenlied: Waar twee of drie
Zingen: Psalm 107: 1. MP3
Votum en groet.
Zingen: Psalm 107: 9, 10. MP3
Gebed om ontferming.
Zingen: Lied 672: 1, 2, 6. MP3
Gebed om de Geest.
Lezing Handelingen 2: 1-13.
Zingen: Lied 701: 1, 2. MP3
Lezing Johannes 14: 23-29.
Zingen: Lied 701: 3, 4. MP3
Preek
Stil zijn.
Orgelspel
Zingen: Lied 681. MP3
Gebeden.
Aandacht voor de collecte.
Slotlied: Lied 687. MP3
Zegen.
Orgelspel


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.