PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 20 december 2020 zondagsnieuws 20 december 2020
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 20 december 2020
De liturgische kleur is paars. 4e adventszondag.
Deze dienst is alleen online te volgen.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. W. Janssen uit Losser
Ouderling: Roel ter Borg   Diaken: collectant     Kerkrentmeester: Henk Abbink
Koster: Rene Jongejeugd Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Deze dienst is alleen online te volgen. De diensten met kerst mogen tot max. 30 personen en vooraf opgave, tot woensdag 23 december om 12.00 uur.
De dienst van 27 december komt te vervallen en verder zijn de komende diensten alleen online. Let u op de mededelingen op de website!
De Cantorij: de komende 5 weken zal de cantorij niet zingen in de diensten.
Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen luisteren we naar de eerste twee coupletten van lied 600.

De schriftlezingen zijn: zie orde van dienst op pagina 2.

De bloemen gaan naar Menno Luiten J.H. Robersstraat 65 als groet uit de kerk.
En naar de heer Leefers Haakbergerstraat 962 die weer thuis uit het Wiedenbroek.
De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via kerkdienstgemist. Dit kan dan op de PC door met de browser (Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge, Google Chrome) naar de site www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar in het "Zoek kerk" veld "Usselo" in te tikken en op het vergrootglas te klikken. Ook op een tablet of smartphone zijn de diensten te volgen, hiervoor moet de app "kerkdienstgemist" worden geïnstalleerd op het tablet of de smartphone. Binnen de app kan men weer zoeken naar "Usselo" om onze eigen kerkdiensten te kunnen volgen.
De collecten:
Bij de uitgang is er één collecte .De opbrengst wordt verdeeld tussen de diakonie en plaatselijke gemeente.
De collectes tijdens de kerstdiensten zijn voor de voedselbank.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
Diensten volgende week rondom kerst en oud-nieuwjaar.
Op donderdag 24 december om 22.00 uur
kerstavonddienst met ds. O. Haasnoot. Max. 30 personen en opgave vooraf.

Op vrijdag 25 december, eerste kerstdag om 10.00 uur
dienst in Usselo, met ds. O. Haasnoot. Max.30 personen en opgave vooraf.

Vooraf opgeven – voor woensdagavond 23 december 12.00uur, zie reserveren dienst.

Op zondag 27 december is er geen dienst.

Op donderdag 31 december is er een dienst in Usselo om 15.00 uur
ds.O.Haasnoot. Alleen online te volgen.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Reserveren voor de dienst
Voor het aanmelden hebben we een apart telefoonnummer en emailadres. Het aanmelden kan per e-mail op iedere zaterdag tot 12.00 uur naar pgusselo@gmail.com, of telefonisch op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur naar tel. 06-14361675. Bij uw opgave geeft u uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal bezoekers uit uw eigen huishouden door.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

Orde van dienst.
Predikant: Ds Wim Janssen. LIEDEREN UIT HET NLB
Woord van Welkom en aansteken van vier kaarsen Lied 600 vers 1
Intochtslied no 213 vers 1 2 (als orgelspel)
Bemoediging en Groet
Lied no 213 vers 3 (als orgelspel)
Kyriegebed Voorganger: “Zo bidden wij”
Voorganger: “Kyrie eleison”
Lied no 463 vers 1 (als orgelspel)
Gebed bij de opening van het Woord
OT Lezing Zacharia 14 vers 4t/m 9 (Ouderling van Dienst)
Maleachi 3 vers 1 t/m 4
Lied no 435 vers 2 (als orgelspel)
NT Lezing Lucas 1 vers 8 t/m 14 en vers 26 t/m 38 (Ouderling van Dienst)
Lied no 442 vers 1 (als orgelspel)
Preek
Orgelspel naar Lied 441
Voorbeden
Slotlied no 444 vers 1 2 (als orgelspel) Zegen.


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.