zondagsnieuws 21 april 2024

 Z   O   N   D   A   G   S    N   I   E   U   W   S

 

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo

(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 21 april 2024

De liturgische kleur is wit. 

Deze dienst is ook online te volgen.

Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Hendrik Marsman uit Nooitgedagt

Ouderling: Lidie Farro Diaken: Tineke Dikken       Kerkrentmeester: Henk Abbink

Koster:  Henk Aalpol   Organist: Peter Slotman      Kerkdienstgemist: Ties Bos.

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevr. G.Pil, Ganzenbosweg 200

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Meeleven predikant.
ds. Wiebke Heeren maakt het naar omstandigheden goed. We begrijpen dat u met haar meeleeft maar vragen u om geen contact op te nemen via telefoon of Whats App of mail. Een kaart via de post is uiteraard geen probleem en zal haar goed doen en steunen. Wij zijn in gedachten en gebed bij haar.  Contactpersoon is Lidie Farro, bij vragen kunt u haar bellen tel. 06-13714202.

Pastorale zorg       Vanwege het ziekteverlof van ds. Heeren kunt u voor vragem rondom pastorale zorg contact opnemen met ouderling Ria Teussink, tel. 06-14344119        Zij zal u verder helpen met uw vraag en zo nodig contact opnemen met de predikant die ds. Heeren vervangt. 

De collecte tijdens de dienst is voor Elk kind een koffer.
De Deldense stichting Ekiko (Elk kind een koffer) werd op 30 november 2012 opgericht en heeft tot doel om kinderen die niet meer thuis kunnen wonen te voorzien van noodzakelijke materialen of kleding. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, komen soms zonder eigen pyjama, foto’s, toiletartikelen ,of speelgoed aan bij een pleeggezin. Dit moet anders vindt de stichting. De grootste drijfveer achter Elk kind een Koffer, is een kind iets eigens mee te geven. Bij een uithuisplaatsing zijn ouders vaak boos, teleurgesteld, onmachtig en verdrietig. Geen situatie waarin met zorg een koffertje wordt gepakt. Het thema van de 40 dagen tijd was :Een nieuw begin, hopelijk ook voor deze kinderen. Helpt u mee. !

 

 De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente. Uw giften zijn welkom!

U kunt uw gaven geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de QR-code. Afbeelding met tekst, patroon, steek

Automatisch gegenereerde beschrijving

Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst. 

Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO 0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.

De dienst volgende week: Usselo 10.00 uur ds. Jaap Jonk uit Laren.

Koffie of thee na de dienst  U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

 

De kerk online

De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.  Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch  053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u allen een fijne zondag en goede week.
 

terug