PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 21 februari 2020 zondagsnieuws 21 februari 2020
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Hierbij de orde van dienst voor 
Zondag 21 februari 2021
De liturgische kleur is paars.
Deze dienst is alleen online te volgen.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. Olaf Haasnoot
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Liesbeth Harms, Kerkrentmeester: Henk Abbink,
Koster: René Jongejeugd, Organist: Peter Slotman.


Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Deze dienst is alleen online te volgen. Door hier te klikken komt u direct op de pagina van onze gemeente op kerkdienstgemist.nl.
Let u op de mededelingen op de website!


Orde van dienst
Orde van dienst voor zondag Judica doe mij recht uit Psalm 43
Woord van Welkom en aansteken van de kaarsen
Lied bij het aansteken van de kaarsen:
Waar twee of drie mijn woorden horen,
Veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn,
Waar twee of drie eenstemmig zwijgen,
Vertrouw op mij: ik zal er zijn.
Psalm 43 : 3.
Begroeting
Psalm 43: 4
Inleiding voor de 7 werken van barmhartigheid
Schriftlezing Mat 25: 31-35a
Lied 1007: 1 en 7
Overdenking
Lezing Lucas 16: 19-31
Lied 982
Gebeden- Onze Vader
Collecte
Slotlied 568a
Zegen
Amen, amen, amen


De bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevrouw Deen, zij wordt vandaag 91 jaar.
De bloemen gaan ook als felicitatie en bemoediging naar mevrouw Smit.
 
De collecten:
Vasten trommeltje.
Het thema van Kerk in actie in deze veertigdagentijdcampagne is “ Ik ben er voor jou” en is geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.  
Elke week tot en met Pasen leggen we de focus op een doel en één van de zeven werken die bij dit thema past. 
We vragen u om 7 weken lang het geld voor deze projecten in een “Vasten trommeltje” te doen, zoals dit vroeger een gebruik was in katholieke gezinnen, om daar het aangeboden snoep in te doen en het te bewaren tot na het vasten. 
Wij hopen dat u de inhoud van uw Vasten trommeltje met de Pasen weer in de kerk kunt inleveren. Is dat dan door de aanhoudende Coronamaatregelen niet mogelijk, dan kunt u het bedrag rond de paasdagen over maken op de rekening van de Diaconie, NL84RABO0316726532 onder vermelding van Vasten trommeltje.
Vandaag is het thema: De zieken bezoeken. Omdat dit goed aansluit bij het bezorgen van de bloemen uit de dienst gaat het geld gaat naar onze eigen Diaconie die deze bloemen verzorgd.
De thema’s van de komende weken zijn:
28 feb      Dorstigen laven 
 7 mrt.      Vreemdeling onderdak bieden
14 mrt.     Naakten kleden (Binnenlands Diaconaat)
21 mrt.      Hongerigen eten geven
28 mrt.     De doden begraven
4 april.      Ik ben er voor jou        Pasen 


Natuurlijk kunt u uw gaven ook direct overmaken naar de diaconie, IBAN NL84RABO0316726532 onder vermelding van ‘collecte kerkdienst’.


Dienst volgende week zondag 28 februari
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: W. Ekker uit Enschede


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via kerkdienstgemist. Dit kan dan op de PC door met de browser (Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge, Google Chrome) naar de site www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar in het "Zoek kerk" veld "Usselo" in te tikken en op het vergrootglas te klikken. Ook op een tablet of smartphone zijn de diensten te volgen, hiervoor moet de app "kerkdienstgemist" worden geïnstalleerd op het tablet of de smartphone. Binnen de app kan men weer zoeken naar "Usselo" om onze eigen kerkdiensten te kunnen volgen.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag! 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.