PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 21 mei 2023 zondagsnieuws 21 mei 2023


Z O N D A G N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 21 mei, Twekkelo: 10 uur.
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is niet online te volgen.
Voorganger: Ds. Janneke Bekhof uit Hengelo
Ouderling: Lidie Farro, kerkrentmeester: Paul Swank, Diaken: Mieke Lippinkhof,
Koster: Gerard Overbeek, Organist: Jan Fahner.

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat deze zondag als groet en bemoediging naar mevrouw Koek, Noord Esmarkerrondweg 562.
De tweede bos bloemen gaat als groet naar mevrouw Rosink, Helmerstraat 263.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Collectes
De Diaconale collecte is deze zondag voor Strijden moet beloond worden.
Wij zijn Irene en Nandine. Wij leerden elkaar 10 jaar geleden kennen toen we bij elkaar in het voetbalteam speelden. Buiten dat we beiden fanatiek, een beetje gek en altijd in voor een feestje zijn hadden we nog iets gemeen; een ongeneeslijk zieke ouder. Irene’s vader, Henk Jan, leefde op dat moment met de spierziekte ALS en Nandine’s moeder, Jannet, met darmkanker. Uiteindelijk overleed Jannet op 5 oktober 2013. Een maand later, op 10 november 2013, overleed Henk Jan. Nu 10 jaar later hebben wij een missie; zo veel mogelijk geld inzamelen voor de bestrijding van de ziekten ALS en kanker. Op 1 juni 2023 zullen wij daarom zo vaak mogelijk de Alpe d’HuZes bewandelen en op 8 juni 2023 de Mont Ventoux. Wij willen jullie daarom vragen om te doneren; ter nagedachtenis van onze ouders, maar vooral om te voorkomen dat anderen dit moeten meemaken. Velen strijden zo dapper en positief als mogelijk is tegen deze verschrikkelijke ziekten, maar vaak wordt de strijd niet beloond. Dat moet veranderen; strijden moét beloond worden!
Ook kunt u vandaag tijdens het koffiedrinken een lekker stukje taart kopen voor dit goede doel.

De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Kulturhus een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag, Maaltijd van de Heer
eerste pinksterdag. m.m.v. de cantorij.

Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Wiebke Heeren

Tafelgesprekken, vervolg 23 mei
Samen eten, de gezelligheid aan tafel genieten en van daaruit het hebben over….... een tekst, een gedicht, een bijbeltekst. Op dinsdag 18 april was de eerste avond en kwamen we met 9 mensen bij elkaar. Het was gezellig om zo samen te eten en er ontstond een goed gesprek. De tweede avond is gepland voor dinsdag 23 mei vanaf 17.45 uur inloop en wederom in het verenigingsgebouw. Wij nodigen u graag uit. Wilt u meedoen geef u dan op, ook als u al de eerste keer bent geweest en mondeling hebt aangegeven de 2e avond ook te komen. Dan krijgen we een overzicht van het totale aantal mensen voor planning van het eten. Van harte welkom!
Herma Blik, opgave onder: hermablik@hjb-ict.com, tel. 06-49271654 of Wiebke Heeren, opgave onder: wiebkeheeren@hotmail.com, tel. 053 - 2316060

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

Orde van dienst
Orgelspel
binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
woord van welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling
de kaarsen op de viertafel worden aangestoken
lied: lied 600 vers 1 en 2
Intochtslied: lied 216
bemoediging en groet
lied: psalm 27: 1, 4, 6 en 7
kyrie-gebed
glorialied: lied 665
gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen
1e schriftlezing: Ezechiel 39: 21 - 29
Lied: lied 754
2e schriftlezing: Johannes 17: 1 - 13
Lied: lied 663

 
uitleg en verkondiging
orgelspel
lied: lied 657
dankgebed, voorbeden, stil gebed,
gemeenschappelijk gebeden Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: lied 416
wegzending en zegen
orgelspel


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
Roel ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
 Riette Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank: Roel Bruinsma en Herma Blik.
Roel Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53   06-83989549
Copij via email:
drieklank@protestantsegemeente-usselo.nl

Reactie Zondagsnieuws
Roel ter Borg tel. 06-55075120 en Herma Blik tel. 06-49271654
Copij: zondagsnieuws@protestantsegemeente-usselo.nl
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.