PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 21 november 2021 zondagsnieuws 21 november 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 21 november 2021 Gedachtenisdienst.
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. M.Schepers-v.d.Poll
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken:geen , Kerkrentmeester:Paul Swank , Koster: Rene Jongejeugd
Organist: Jan Fahner


In deze dienst geen gemeentezang, de organist zal de liederen spelen.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we van lied 600 de eerste twee verzen.


De schriftlezingen
1e Hebr. 11 :1-3 en 13 t.m.16
2e 1 Kor. 13:1-13
Bloemen in de dienst
De bloemen gaan als felicitatie naar mevr. Rademaker, Jan van Elburgstraat 61 (85 jaar) en naar mevr. Koek, Noord Esmarkerrondweg 562 als groet van de gemeente.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


De collecten:
Deze is aan de uitgang en wordt verdeeld onder de Diaconie en Plaatselijke Gemeente.
De collecte voor de Diaconie gaat naar de protestantse kerk.
Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor het pastoraat, waarbij er aandacht is voor mensen die te maken hebben met verlies en rouw.
Uw bijdrage kunt u ook overmaken op de rekening van de Diaconie .o.v.v. Eeuwigheidszondag 21 november.Nl84RABO0316726532
Het nummer voor de Plaatselijke Gemeente is :NL46RABO0316700541


Gevolgen strengere coronaregels voor onze kerk:
-Er is geen koffiedrinken na de dienst.
-Gemeenteavond op 25 november gaat niet door, dus geen stamppotbuffet!
-Open Venster.
Zoals u in Drieklank hebt kunnen lezen was deze middag gepland voor zaterdag 11 december. Ondertussen zult u wel begrepen hebben dat deze middag helaas niet door kan gaan .

Het moderamen van de PG beraamt zich aanstaande maandag op verdere maatregelen na 21 november.

Aktie Manyano.
Zoals u allemaal in Drieklank hebt kunnen lezen gaan we dit jaar voor de 5e keer geld inzamelen voor deze organisatie.


De dienst volgende week zondag 28 november- 1e advent.
ds.H. Cohen Stuart-Fens uit Haaksbergen.


Kerst viering voor de kinderen:
op zaterdag 18 december. Kinderen, engel, ezels en schapen zullen het kerstverhaal vertolken. Om 16 uur en 17 uur op de deel van de fam.Leefers aan de Haaksbergerstraat 962 in Usselo. Zie de flyer op de facebook pagina van de kerk.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden door Rien van den Broeke en Joop Harms verzorgd.
Lijkt het u leuk om eens een kijkje te nemen hoe een en ander werkt, kijkt u dan na de dienst even achter in de kerk bij de “regietafel”. Rien en Joop geven u graag uitleg.


Bereikbaarheid van de kerk
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zijn de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat en de Boekelosestraat volop in gang. Momenteel zijn de werkzaamheden in de tussen de bebouwde komgrens bij de Lammerinkweg en de bebouwde komgrens aan de Enschedese kant in uitvoering. Hierdoor is onze kerk en het Verenigingsgebouw per auto slecht bereikbaar.
Op onze website vindt u informatie over de diverse werkzaamheden en belemmeringen ten gevolge van de werkzaamheden. Daar zullen wij u ook op de hoogte houden van wijzigingen in de planning.
Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten online te volgen. Onder het kopje De kerk online! vindt u de link naar Kerkdienstgemist.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag! 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.