PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 25 juli 2021 zondagsnieuws 25 juli 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 25 juli 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. H. Cohen Stuart-Fens uit Haaksbergen
Ouderling: Roel ter Borg Diaken: Henk Blik; Kerkrentmeester: Riette Wissink,
Koster: Henk Aalpol Organist: Peter Slotman.


Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u ook vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Denkt u er aan dat u op uw plaats blijft en dat u ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand van elkaar houdt.
Voor het eerst na lange tijd mag er weer in de kerk gezongen worden.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we lied 600 uit het Liedboek.


Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona. Bedenk ook dat de ander liever heeft dat u op afstand blijft. Respecteer dat!


De schriftlezingen zijn: Jesaja 63: 7-14 en Marcus 45-52


De bloemen zijn bestemd voor de heer van den Barg , Beckumerstraat 174 hij wordt vandaag 85 jaar en naar mevr. Luunk, Usselerveenweg 200 ter bemoediging.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Verjaardagen die niet in de Drieklank zijn opgenomen:


25-07 de heer van den Barg , Beckumerstraat 174 7548 BJ Boekelo
29-07 mevr. Lansink-Eeltink Goorsedijk 10 7548 PS Boekelo
29-07 mevr. Wooldrik-Klos de Mans 16 7548 CX Boekelo
31-07 dhr. M. Bos Herikebrink 87 7544 ES Enschede.

De collecten:


De collecte voor de diaconie gaat naar de Cliniclowns .
Zieke kinderen vergeten even dat ze ziek zijn. De cliniclowns geven kwetsbare mensen een waardevol geluksmoment. Steun dit goede doel . 
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de Diaconie Nl84RABO0316726532 o.v.v. Collecte 25 juli cliniclowns 
De andere helft van het collectegeld gaat naar de Plaatselijke Gemeente.
 NL 46RABO 0316700541 o.v.v. Deurcollecte 25 juli
De dienst volgende week zondag 1 augustus
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. M. Schepers-v.d.Poll uit Enschede


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


PROTESTANTSE GEMEENTE USSELO 25 juli 2021

 
 • Orgelspel

 • binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

   
 • woord van welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling

   
 • de kaarsen op de viertafel worden aangestoken door de ouderling of door iemand in de kerkzaal.
  Kaarsenlied


   
 • Muziek
  de dienst wordt geleid van achter de tafel

 • intochtslied Psalm 116: 1 en 2 God heb ik lief

 • bemoediging en groet

   
 • drempelgebed

   
 • vervolg Psalm 116: 5 en 6

   
 • kyrie-gebed

   
 • glorialied Lied 146A: 1, 3 en 5 Komt laat ons vrolijk zingen

   
--------------------


- gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen

 
 • 1e schriftlezing : Jesaja 63: 7 – 14

   
 • Lied 942: 1, 2 en 3 Ik sta voor U in leegte en gemis

   
 • 2e schriftlezing Marcus 6: 45 – 52

   
 • Lied 917: 1-6 Ga in het schip, zegt Gij

   
 • Orgelspel

   
 • Lied 933: 1,2,3 Gij ziet ons vechten met de macht (de aangegeven melodie is moeilijk: op melodie Psalm 134?!)

   
 • Gedicht pg. 1472

   
 • De kern van alle dingen
  De kern van alle dingen
  is stil en eindeloos.
  Alleen de dingen zingen.
  ons lied is kort en broos.

  En donker zingt mijn bloed
  van heimwee zwaar doorwogen.
  Ik zeil langs regenbogen
  Gods stilte tegemoet.

  Felix Timmermans

  -------------

 • dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden Onze Vader

   
 • inzameling van de gaven (diakonie of ander doel)

   
 • slotlied Lied 686: 1 en 3 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt - staande

   
 • wegzending en zegen

   
 • orgelspel

   
 • collecte aan de uitgang van de kerk 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.