PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 26 juni zondagsnieuws 26 juni
Jaargang 23 Nummer 30


Z O N D A G N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 26juni 2022
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. J. Lieftink uit Neede
Ouderling: Joke Pasman, kerkrentmeester: Henk Abbink, Diaken: Esther Mol
Koster: René Jongejeugd, Organist:Peter Slotman

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we lied 600: 1 en 2


Schriftlezingen
Staan aan de achterzijde van dit zondagnieuws


Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaan deze zondag als groet en bemoediging naar dhr.van der Valk, Bastinglaan 1, de tweede bos bloemen gaan als groet en bemoediging naar dhr. Geerdink, Rutbeekweg 70.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
De collecten:
Binnenlands diaconaat, Vluchtelingenwerk
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren.
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning.Ze hebben weinig rechten en er is altijd angst voor uitzetting.Diverse kerkelijke initiatieven, zoals wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag kerken in Rotterdam en Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.
Uw gift is echt nodig, dank daarvoor!
Uw bijdrage voor de diaconiekunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 26 juni. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541t.n.v.College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 26 juni.
Uw giften zijn zeer welkom.


Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag3 juli
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H. Wachtmeester uit Hengelo

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag! 


   
binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
 • woord van welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling
 • de kaarsen op de viertafel worden aangestoken door de ouderling of door iemand in de kerkzaal. Daarbij worden van lied 600 de eerste 2 verzen gezongen.
 • Intochtslied: Psalm 84: 1, 2 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)
 • bemoediging en groet,
 • lied: Psalm 84: 3
 • kyrie-gebed
 • glorialied: Lied 305 (Alle eer en alle glorie)
 • gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen
 • korte inleiding op de lezingen
 • 1e schriftlezing: 1 koningen 19: 9-16 (door de ouderling van dienst)
 • Lied: Lied 941: 1, 2 (Waarom moest ik uw stem verstaan)
 • 2e schriftlezing: Lucas 9: 57-62 (door de ouderling van dienst)
 • Lied: Lied 833 2x (Neem mij aan zoals ik ben)
 • uitleg en verkondiging
 • orgelspel
 • lied: Lied 825: 7, 8, 9 (Want Hij die zozeer anders is)
 • dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden Onze Vader
 • inzameling van de gaven (diakonie of ander doel)
 • slotlied: Lied 425 (Vervuld van uw zegen)
 • wegzending en zegen

 

 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.