PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 27 juni 2021 zondagsnieuws 27 juni 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 27 juni 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. C.G.J. de Jonge, Enschede.
Ouderling: Ria Teussink, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Koster: Henk Aalpol,
Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u ook vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Vanaf zaterdag 26 juni zijn er een aantal wijzigingen. Zo vervalt de mondkapjesplicht en mogen alle liederen meegezongen worden.
Belangrijk is de 1,5 meter afstand. Te allen tijde moet de 1,5 meter afstand in acht genomen worden.
Let u ook op de mededelingen op de website!

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we het lied “Waar twee of drie” twee maal.

Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.
Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona.
Bedenk ook dat de ander liever heeft dat u op afstand blijft. Respecteer dat!


De schriftlezingen zijn: Handelingen 6:8-7:3 en Handelingen 7: 47 – 60.
______________________________________________________________________________________
De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar mw. Wonnink-Nijenhuis, Veldgeuverweg 35. Zij is onlangs 85 jaar geworden. En als groet en felicitatie van ons allen naar mw. Rietman-Sotthewes, Dr. Koekstraat 4. Zij is op 15 juni 90 jaar geworden.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben


Jarigen
Door te late inzending kopij is de verjaardagskalender niet opgenomen in de Drieklank,
daarom worden de jarigen bij uitzondering in het Zondagsnieuws vermeld. En……..een kaartje sturen is altijd leuk.
28 juni dhr. J.K.K. Krikke, Oude Deldenerweg 268, 7548 PN Boekelo
02 juli dhr. T.H. Huberts, Eekmaatlaan 25 7534 JW Enschede
De collecten:
De collecte voor de Diaconie is voor zorgboerderij de Viermarken in het groene hart van Twente in het mooie gebied ’t Wageler. Ze bestaan al ruim 25 jaar bij de gratie van vrijwilligers. Om iets extra’s te doen voor de mensen die ze daar begeleiden is onze bijdrage zeer welkom.
U kunt uw geld overmaken op de rekening van de Diaconie NL84RABO0316726532 o.v.v. Collecte 27 juni De Viermarken. De collecte voor de Plaatselijke Gemeente kunt u overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters NL46RABO0316700541 o.v.v. Deurcollecte 27 juni.
______________________________________________________________________________________
De dienst volgende week zondag 4 juli 2021
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: ds. O.G. Haasnoot.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
De namen van gemeenteleden die gefeliciteerd moeten worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag doorgeven aan Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.