PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 28 februari 2021 zondagsnieuws 28 februari 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Hierbij de orde van dienst voor 
Zondag 28 februari 2021
De liturgische kleur is paars.
Deze dienst is alleen online te volgen.


Usselo: 10 uur voorganger: Wytze Ekker uit Enschede
Ouderling: Ria Teussink, Diaken: Henk Blik, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink,
Koster: Henk Aalpol, Organist: Peter Slotman.


Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Deze dienst is alleen online te volgen. Door hier te klikken komt u direct op de pagina van onze gemeente op kerkdienstgemist.nl.
Let u op de mededelingen op de website!


Orde van dienst
Welkom
Aansteken van de kaarsen,
Orgel lied Waar twee of drie
Zingen: Ps. 22: 1 en 2.
Votum en groet.
Zingen: Ps. 22: 10.
Kyriegebed en gebed om de Geest.
Zingen: Lied 304
*Lezing: Exodus 34: 27-35.
Zingen: Lied 1008.
*Lezing: Lucas 9: 28-36.
Preek.
Stil zijn.
Orgelspel.
Zingen: Ps. 139: 1, 6, 14.
Gebeden.
Aandacht voor collecte.
Slotlied: Lied 536.
Zegen met gesproken Amen..
Orgelspel.


De bloemen gaan als groet en bemoediging naar  mevrouw Tonnema en naar de familie Berenbroek.
Mevrouw Tonnema en de familie Berenbroek zouden de bloemen al op 7 februari ontvangen, maar de bloemen zijn toen vanwege de sneeuwval van dat weekend niet bezorgd.
De collecten:
Vasten trommeltje.
Het thema van Kerk in actie in deze veertigdagentijdcampagne is “ Ik ben er voor jou” en is geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.  
Elke week tot en met Pasen leggen we de focus op een doel en één van de zeven werken die bij dit thema past. 
We vragen u om 7 weken lang het geld voor deze projecten in een “Vasten trommeltje” te doen, zoals dit vroeger een gebruik was in katholieke gezinnen, om daar het aangeboden snoep in te doen en het te bewaren tot na het vasten. 
Wij hopen dat u de inhoud van uw Vasten trommeltje met de Pasen weer in de kerk kunt inleveren. Is dat dan door de aanhoudende Coronamaatregelen niet mogelijk, dan kunt u het bedrag rond de paasdagen over maken op de rekening van de Diaconie, NL84RABO0316726532 onder vermelding van Vasten trommeltje.
Vandaag is het thema: “Dorstigen laven”
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar een groeiende groep mensen is op zoek naar zingeving. Op deze “dorst” naar zin speelt de Protestantse Kerk in door mensen een plek te bieden waar ze zingeving en saamhorigheid kunnen vinden. Pioniers plekken in heel Nederland zijn zo de bron van levend water voor iedereen die op zoek is naar zin. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan.
De thema’s van de komende weken zijn:
 7 mrt.      Vreemdeling onderdak bieden
14 mrt.     Naakten kleden (Binnenlands Diaconaat)
21 mrt.     Hongerigen eten geven
28 mrt.     De doden begraven
4 april.      Ik ben er voor jou        Pasen 
De collecte voor de Plaatselijke Gemeente kunt u over maken naar de rekening van de Kerkrentmeesters:
NL46 RABO 0316 7005 41
Dienst volgende week zondag 7 maart
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: ds. Olaf Haasnoot


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via kerkdienstgemist. Dit kan dan op de PC door met de browser (Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge, Google Chrome) naar de site www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar in het "Zoek kerk" veld "Usselo" in te tikken en op het vergrootglas te klikken. Ook op een tablet of smartphone zijn de diensten te volgen, hiervoor moet de app "kerkdienstgemist" worden geïnstalleerd op het tablet of de smartphone. Binnen de app kan men weer zoeken naar "Usselo" om onze eigen kerkdiensten te kunnen volgen.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.