PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 30 oktober 2022 zondagsnieuws 30 oktober 2022


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 30 oktober 2022
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. J. van der Zee uit Aalten
Ouderling en kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Diaken: Henk Blik, Koster: Gerard Overbeek, Organist: Peter Slotman


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.


Beroep ds. Wiebke Heeren
Wij zijn verheugd u te kunnen laten weten dat ds. Wiebke Heeren, predikant in de Friese gemeente Trynwâlden, het beroep dat door de PG Haaksbergen-Buurse en de PG Usselo op haar is uitgebracht heeft aangenomen. De intrededienst in onze kerk in Usselo zal plaatsvinden op zondag 11 december om drie uur ’s middags. Er zal die dag geen dienst in de ochtend plaatsvinden. De intrededienst in Haaksbergen is, voorafgaand aan de intrededienst in Usselo, ‘s ochtends om 10 uur in de protestantse kerk aan de Jonkheer von Heijdenstraat 4.

Bloemen in de dienst
De bloemen gaan deze zondag als groet en bemoediging naar de heer Bos, Herikebrink 87, en naar mevrouw Fahner als groet uit de kerk.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.Collectes, Edukans
In 2022 bestaat Edukans 20 jaar. 
Wij zijn al 20 jaar  voorvechter van de ontwikkeling van kinderen. Eerst in Nederland en nu in ontwikkelingslanden. Edukans komt voort uit de Unie voor Christelijk Onderwijs. Door onze jarenlange ervaring zijn we met recht een onderwijsexpert te noemen. Sinds onze oprichting in 2002 hebben wij bijna 5 miljoen kinderen kunnen voorzien van beter onderwijs. Bijna 300.00 jongeren werden door ons getraind in werk waar vraag naar is. En we verbeterden de didactische en pedagogische vaardigheden van bijna 117.000 docenten.
Zonder uw steun was dat nooit gelukt! Ontzettend bedankt!


Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 30 oktober. 
Uw gift is van harte welkom!De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 30 oktober.
Uw giften zijn zeer welkom.Voedselbank
Afgelopen week heeft de Diaconie 11 volle dozen weggebracht naar de voedselbank ! Samen met de vorige 7 dozen zitten we al op 18 dozen. We willen een ieder bedanken die daaraan heeft bijgedragen.
Maar we gaan door!
Als U het kunt missen, denkt u er dan aan ook de komende weken een bijdrage voor de voedselbank mee te nemen? De doos staat voor in de hal van de kerk.
Natuurlijk mag U ook een doos meenemen en thuis vullen. Zo kunnen we met elkaar een steentje bijdragen in de bestrijding van armoede. Voor U misschien een kleinigheid , voor anderen een groot gebaar!


Voorzorgsmaatregel Corona
Zoals uit de media is op te maken loopt het aantal coronabesmettingen helaas weer op. De kerkenraad heeft daarom besloten dat er bij het binnenkomen en bij het uitgaan van de kerk als groet geen handen meer worden geschud. Wij hopen op uw begrip en hopen met u dat het bij deze voorzorgsmaatregel blijft.
Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 6 november (Dankdag)
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Jonk uit Laren mmv de cantorij.
Zoals ieder jaar staan de bakjes weer voor onze ouderen klaar in de kerk. Helpt u mee om ze te bezorgen?


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
Helaas is het niet mogelijk om de dienst vanuit de kerk in Twekkelo via kerk online te streamen.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

 
Aansteken van de kaarsen
zingen lied 600, de verzen 1 en 2.
intochtslied (staande gezongen) Lied 84: 1 en 4
bemoediging en groet, gevolgd door Lied 84: 6 (gemeente mag gaan zitten)
kyrie-gebed
glorialied 274 verzen 1,2 en 3
gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen
1e schriftlezing ouderling van dienst Psalm 27: 1-6
Lied 273 verzen 1,2 en 4
2e schriftlezing ouderling van dienst 1 Petrus 2: 1-6
Lied 971 verzen 1 en 3
uitleg en verkondiging (Gods Huis ons thuis?!)
orgelspel
lied 791 verzen 1,4,5 en 6
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden Onze Vader
inzameling van de gaven (diaconie of ander doel)
slotlied (staande gezongen) 423 verzen 1,2 en 3
wegzending en zegen
orgelspel
collecte aan de uitgang van de kerk

 


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.