PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 31 januari 2020 zondagsnieuws 31 januari 2020

Tweeëntwintigste jaargang Nummer 9

Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Hierbij de orde van dienst voor 
Zondag 31 januari 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is alleen online te volgen.


Usselo: 10 uur voorganger: Ds. A.T. de Vries uit Almelo
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Henk Blik, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink
Koster: Gerard Roossink, Organist: Peter Slotman.


Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Deze dienst is alleen online te volgen. Door hier te klikken komt u direct op de pagina van onze gemeente op kerkdienstgemist.nl.
Let u op de mededelingen op de website!


Orde van dienst
orgelspel
binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
woord van welkom en mededelingen door ouderling
aansteken van de kaarsen
Lied /orgel 600vers 1 en 2
Lied / orgel psalm 111 vers 1 en 6
bemoediging en groet
kyrië-gebed
Glorialied 158 b van cd Met hart en ziel; cd 1 nr 5 ‘Een schoot van ontferming …’
gebed voordat er uit de bijbel gelezen wordt
1e schriftlezing: Deuteronomium 18 : 9 t/m 19 (n.b. wijkt iets af van rooster)
Lied 156 vers 1, 3 en 4 van cd Met hart en ziel; cd 2 nr 15 ‘Ik heb verstaan, Heer …’
2e schriftlezing: Marcus 1 : 21 t/m 28
Lied / orgel 339 a ‘U komt de lof toe …’
uitleg / verkondiging
orgelspel
Lied / orgel 530 ‘De Geest des Heren is op hem …’
gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed
Slotlied 369 b: onze Vader in de hemel … van cd Met hart en ziel; cd 2 nr 16
wegzending en zegen
orgelspel


De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevrouw Koek en ook als groet en bemoediging naar Ria Teussink.


De collecten:
Zoals u in de kerk gewent bent wordt er tijdens de internet kerkdiensten ook aandacht gevraagd voor de collecten. U kunt uw gaven overmaken naar de diaconie, IBAN NL84RABO0316726532 onder vermelding van ‘collecte kerkdienst’ De opbrengst van de collecte wordt gelijk verdeeld tussen de diaconie en de Plaatselijke Gemeente.
De opbrengst voor de Diaconie is voor Jong Protestant.
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant. De jeugd van onze kerk doet hier ook aan mee en ze zijn hierover heel enthousiast. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen ,met wie ze online in verbinding staan, om de hoogste score.
Bij Sirkelslag staat altijd een bijbel verhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen . Sirkelslag was gepland voor 5 februari, maar door de lockdown is het voorlopig uitgesteld tot vrijdag 28 mei.


Dienst volgende week zondag 7 februari
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: ds. Olaf Haasnoot


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via kerkdienstgemist. Dit kan dan op de PC door met de browser (Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge, Google Chrome) naar de site www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar in het "Zoek kerk" veld "Usselo" in te tikken en op het vergrootglas te klikken. Ook op een tablet of smartphone zijn de diensten te volgen, hiervoor moet de app "kerkdienstgemist" worden geïnstalleerd op het tablet of de smartphone. Binnen de app kan men weer zoeken naar "Usselo" om onze eigen kerkdiensten te kunnen volgen.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.