PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 5 december 2021 zondagsnieuws 5 december 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 5 december 2021 2e advent
De liturgische kleur is paars
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. E.de Bruin uit Losser.
Ouderling: Joke Pasman , Diaken: Liesbeth Harms , Kerkrentmeester: Henk Abbink
Koster: Hans Wooldrik
Organist: Peter Slotman.

In deze dienst geen gemeentezang, de organist zal de liederen spelen.
Enkele leden van de cantorij zullen een paar liederen zingen.
Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we van lied 600 de eerste twee verzen.

De schriftlezingen
1e schriftlezing Maleachi 3:1-4 2e schriftlezing Lucas 3:1-6
Bloemen in de dienst gaan als felicitatie naar de heer Borgeling,
Windmolenweg 113, hij is 85 jaar geworden.
Ze gaan als groet en bemoediging naar mevr.Smit, Dokter Koekstraat 3.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
Collecten: We collecteren alleen bij de uitgang.De opbrengst wordt gedeeld.De Diaconie krijgt in ieder geval € 50. Het andere  deel krijgt de Plaatselijke Gemeente.
Diaconie: adventscollecte voor Kerk in actie.
Op 1 december was het Wereld aidsdag. Daarom collecteren we voor aidswezen in Rwanda. Mama Rosé is een organisatie die voor deze kinderen opvanggezinnen regelt en ze helpt met persoonlijke begeleiding.
De bekende banknummers zijn : Diaconie NL 84 RABO 0316726532
en het nummer van de kerkrentmeester is : NL 46 RABO 0316700541

Gevolgen strengere coronaregels voor onze kerk:
-Er is geen koffiedrinken na de dienst.
-bij entree handen desinfecteren, met mondkapje naar de stoel lopen. De stoelen staan weer ruimer uit elkaar.
-Open Venster.Zoals u in Drieklank hebt kunnen lezen was deze middag gepland voor zaterdag 11 december. Ondertussen zult u wel begrepen hebben dat deze middag helaas niet door kan gaan .

Aktie Manyano.
Zoals u allemaal in Drieklank hebt kunnen lezen gaan we dit jaar voor de 5e keer geld inzamelen voor deze organisatie. Via kniepertjes, taarten, kerststukjes en midwinterhoorn blazen. U kunt nog een bestelling voor taarten doorgeven. We kunnen deze niet bij de koffie na de dienst gebruiken maar het kan bij u thuis worden afgeleverd. Hiervoor mailen of bellen met Mieke Lippinkhof. Mail mlippinkhof59@gmail.com en tel. 053-4357195

Ook kunt u zich nog aanmelden voor het midwinterhoorn blazen. Voor 7,50 komt Roel ter Borg bij u langs met zijn fraaie midwinterhoorn en hij laat u de tonen horen van de de Oale Roop!! U kunt hem mailen of bellen voor een datum en tijd, mail is roelterborg11@gmail.com
en tel. 06-55075120.

De dienst volgende week zondag 12 december 3e adventszondag.
Dhr. W. Ekker uit Enschede.

Kerst viering voor de kinderen: programma is aangepast.
Op 18 december een kerstwandeling tussen 15.30-16.30 uur. U kunt het kerstverhaal, vertolkt door kinderen, engel, ezels en schapen beleven op het plein voor de ingang van de begraafplaats Usselo. Tijdens deze korte wandeling wel 1,5 m.afstand bewaren. Parkeren kan bij de begraafplaats of bij het verenigingsgebouw. Welkom!

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden door Rien van den Broeke en Joop Harms verzorgd.
Lijkt het u leuk om eens een kijkje te nemen hoe een en ander werkt, kijkt u dan na de dienst even achter in de kerk bij de “regietafel”. Rien en Joop geven u graag uitleg.
Bereikbaarheid van de kerk
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zijn de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat en de Boekelosestraat volop in gang. Momenteel zijn de werkzaamheden in de tussen de bebouwde komgrens bij de Lammerinkweg en de bebouwde komgrens aan de Enschedese kant in uitvoering. Hierdoor is onze kerk en het Verenigingsgebouw per auto slecht bereikbaar.
Op onze website vindt u informatie over de diverse werkzaamheden en belemmeringen ten gevolge van de werkzaamheden. Daar zullen wij u ook op de hoogte houden van wijzigingen in de planning.
Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten online te volgen. Onder het kopje De kerk online! vindt u de link naar Kerkdienstgemist.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag! 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.