zondagsnieuws 5 november 2923Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 5 november Usselo 10.00 uur, 7e zondag van de herfst
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is online te volgen.
Voorganger: Ds. Wim Janssen uit Losser.
Ouderling: Joke Pasman, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Diaken: Liesbeth Harms
Koster: Gerard Roossink, Organist: Jan Fahner, Techniek: Joop Harms

Bloemen in de dienst
Omdat er deze zondag fruitbakjes zijn voor de ouderen en zieken zijn er geen bloemen.

Tijdens de dienst
Tijdens het kyriegebed zingen wij na “Zo bidden en zingen wij” Kyrie eleison, de organist zal dit voorspelen.
De lezing uit het oude testament is Psalm 98, vers 1 t/m 9 en de lezing uit het nieuwe testament is Matteus 17, vers 14 t/m 20.

Collecte
De diaconale collecte is deze zondag voor de najaarszending en speciaal voor Colombia 
Sociaal bewogen predikanten opleiden.
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.
Uw gift is zeer welkom!
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code onder op deze pagina.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO 0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. Uw giften zijn zeer welkom.Dankdag
In de meeste kerken is er aandacht voor dankdag. In Usselo zijn we gewend om voor de ouderen van 85 jaar en ouder, en de zieken een fruitbakje te brengen. De Diaconie zorgt voor de fruitbakjes, maar voor het bezorgen hebben zij uw hulp nodig en willen u vragen om één of meer bakjes na de dienst mee te nemen en te bezorgen. De bakjes staan in het Verenigingsgebouw. Dank voor uw hulp.

Voedselbank
Graag maken we  namens de diaconie U er nogmaals op attent dat er een doos in de hal van de kerk staat, die we samen vullen voor de voedselbank!
De actie van de maanden oktober en november is groenten in blik of pot! Voor de nodige vitaminen in de wintermaanden!
Kom in actie! Steun de voedselbank!
Namens de diaconie hartelijk dank!

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag
Usselo, 10.00 uur voorganger: Ds. Jaap Jonk uit Laren.

Gemeenteavond
Graag nodigen wij jullie uit op de gemeenteavond op dinsdag 7 november in het Verenigingsgebouw. We starten om 6 uur met een gezamenlijke stamppotmaaltijd. Na de maaltijd beginnen we de gemeenteavond rond half 8 met een korte opening rondom danken en oogsten. Daarna wil de kerkenraad u laten weten wat ons bezighoudt over de weg van de gemeente naar de toekomst, en willen wij ook graag van jullie weten hoe jullie, over onze gemeente denken en wat jullie over de gemeente in de toekomst denken.
U kunt zich voor de maaltijd opgeven bij onze scriba, p.g.usselo@gmail.com of bij onze predikant, wiebkeheeren@hotmail.com. Tijdens de koffie na de dienst is er ook gelegenheid om u aan te melden.

Pastorale zorg
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch
053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !


 
terug