Zondagsnieuws 6 augustus 2023Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 6 augustus Usselo 10.00 uur
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is online te volgen.
Voorganger: Ds. Wiebke Heeren
Ouderling: Klaas Boersma kerkrentmeester: Henk Abbink diaken: Henk Blik en Mieke Lippinkhof
Koster: Rene Jongejeugd Organist: Jan Fahner Techniek: Rien v.d. Broeke/Ties Bos.

Bloemen in de dienst gaan beide als groet en ter bemoediging naar mevr. Lefers -Nijenhuis, Heersenkampweg 35 en naar de heer Haarman, Boekelosestraat 169.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Bericht overlijden.
We kregen bericht vanuit de Marcellinus parochie in Boekelo dat pastoor Kees van Breemen op 89 jr. leeftijd op donderdag 3 augustus in het Saalmerink te Haaksbergen is overleden. Na zijn emeritaat woonde hij vanaf 2008 in de pastorie te Boekelo en was hij nog jaren aktief. Op 20 juli j.l. vierde hij zijn 65 jarig priesterjubileum. We leven mee met zijn nabestaanden en wensen hen sterkte.

Collectes
De diaconale collecte is deze zondag voor de plaatselijke diakonie. Samen lief en leed delen, wij hebben uw hulp hierbij nodig vanuit de diakonie.
Van harte aanbevolen!
De collecte bij de uitgang is voor ook voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO 0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. Uw giften zijn zeer welkom.

U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code.”

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

Wadlopen op zaterdag 9 september.
Verschillende jaren al gaat een groep jongeren vanuit Usselo dit avontuur aan onder leiding van Henk Blik, onze ervaren wadloopleider! Start om 10.30 uur in Noordpolderzijl. Vertrek vanaf Usselo om 7.30 uur. Opgave voor 24 augustus bij:
Henk Blik : hjblik@hjb-ict.com of Rineke Overbeek: rineke.overbeek@gmail.com
of Wiebke Heeren: wiebkeheeren@hotmail.com

De dienst volgende week zondag: Twekkelo 10.00 uur ds. Jaap Jonk uit Laren.

Voedselbank: u kunt in juli en augustus toiletartikelen inleveren.

Pastorale zorg. Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !


Orde van dienst- deze wordt u apart uitgereikt.     
  1.  

 

 
 
 
 
terug