PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 6 november 2022 zondagsnieuws 6 november 2022


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 6 november 2022
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. Jaap Jonk uit Laren, met medewerking van de Cantorij onder leiding van Lidy Dekker.
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Liesbeth Harms, Kerkrentmeester: Paul Swank
Koster: Henk Aalpol, Organist: Peter Slotman

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.

Schiftlezing:
Deuteronomium 8 vers 1 t/m 14a
Er is helaas niet voldoende ruimte op het zondagsnieuws om de gehele orde van dienst op te nemen, de liederen zijn zoals gewoonlijk op het bord voor in de kerk te zien.
De tekst van het intochtslied staat wel op de achterkant van dit Zondagsnieuws.
Voorzorgsmaatregel Corona
Zoals uit de media is op te maken loopt het aantal coronabesmettingen helaas weer op. De kerkenraad heeft daarom besloten dat er bij het binnenkomen en bij het uitgaan van de kerk als groet geen handen meer worden geschud. Wij hopen op uw begrip en hopen met u dat het bij deze voorzorgsmaatregel blijft.

Bloemen in de dienst
De bloemen gaan deze zondag als groet en felicitatie naar de heer Dijks, Henry Dunantlaan 50, hij is 19 oktober 80 jaar geworden.
De bloemen gaan ook als groet en felicitatie naar de heer en mevrouw Voortman, Usselerrietweg 110, zij waren onlangs 50 jaar getrouwd.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
Kerk in actie: Zending Zambia
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit in Lusaka biedt goed theologisch onderwijs. Thijs en Marieke Blok zijn als theologie docenten door kerk in actie naar deze 
universiteit uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega’s opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 6 november. 
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 6 november.
Uw giften zijn zeer welkom.

Voedselbank
Als u het kunt missen, denkt u er dan aan dat u ook de komende weken een bijdragen voor de voedselbank kunt meenemen? De doos voor de Voedselbank staat voor in de kerk. Natuurlijk mag u ook een doos meenemen en thuis vullen. Zo kunnen we met elkaar een steentje bijdrage in de bestrijding van armoede. Voor u misschien een kleinigheid, voor anderen misschien een groot gebaar.

Intrededienst
Ds. Wiebke Heeren zal zondag 11 december om 15.00 uur in onze kerk worden bevestigd als nieuwe predikant in onze gemeente.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag 13 november
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Hannie van Boggelen uit Deventer

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag! 
Intochtslied “Hier in dit dorp” melodie Lied 868Hier in dit dorp staat een huis waar je binnen mag komen.
Kom met je vreugde en tranen, je angst en je dromen.
Hier wordt geheeld, hier wordt de vrede gedeeld,
vrij mag de liefde hier stromen.Hier in dit dorp staat een huis waar het licht wordt ontstoken.
Donker klaart op want de morgen is nieuw aangebroken.
Warmte en licht – milde gloed op je gezicht,
God heeft het duister doorbroken.


Hier in dit dorp staat een huis waar de mensen verlangen.
Tegen de stroom in nog tijd van bestaan te ontvangen.
En ongedacht – kleine gemeenschap met kracht,
Gaan wij de weg onbevangen.Hier in dit dorp staat een huis waar geloven en hopen,
En ook de liefde een pad is om samen te lopen.
Stilte en lied – God is het die ons voorziet,
Hij doet de deur voor ons open.


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.