Zondagsnieuws 7 juli 2024Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 7 juli 2024, Usselo 10.00 uur
De liturgische kleur is groen. Deze dienst is online te volgen.
Voorganger: ds. Wiebke Heeren Ouderling: Ria Teussink
Kerkrentmeester: Klaas Boerma, Diaken: Tineke Dikken, Koster: Rene Jongejeugd
Organist: Jan Fahner, Techniek: Joop Harms

De bloemen van zondag 7 juli gaan naar mevr. Lutke Holzik Burg. Stroinkstraat 369 als groet en bemoediging.

Collecte De diaconale collecte is deze zondag voor Preken in gebarentaal
 Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. Uw gift is daarom heel welkom! De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente. U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code onder deze pagina.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag, Usselo, 10.00 uur voorganger: Dhr. Wytze Ekker uit Enschede.

Pastorale zorg Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank en op de website www.protestantsegemeente-usselo.nl

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch
053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !

 

 

 


 
terug