PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 5 februari 2023 zondagsnieuws en orde van dienst 5 februari 2023


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 5 februari
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Wietze Ekker uit Enschede
Ouderling: Jan ter Mors, kerkrentmeester: Paul Swank, Diaken: Mieke Lippinkhof, Koster: Henk Aalpol,
Organist: Jan Fahner.


Orde van dienst De orde van dienst staat op de achterzijde


Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat deze zondag als groet en bemoediging naar mevrouw Kats, Broekheurnerplein 115, zij is terug uit het ziekenhuis.
De tweede bos bloemen gaat als groet en felicitatie naar mevrouw Van Voerst, van Lynden Strootmanweg
12, zij is 80 jaar geworden.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.Collectes
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in actie, Werelddiaconaat, Pakistan.
In Pakistan ondersteunt kerk in actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Daarna bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. 
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 5 februari. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 5 februari.
Uw giften zijn zeer welkom.


Inzamelingsactie ‘Kaarsen voor de Oekraïne’.
Veel mensen in de Oekraïne hebben geen stroom, water en verwarming. Daarom gaat de kerk van Usselo ook meedoen met de actie kaarsen voor de Oekraïne. Oude of bijna opgebrande kaarsen gaan we inzamelen. Deze worden naar de Oekraïne gebracht, en daar omgesmolten, om als kaars of kacheltje te gebruiken.
Hoe dat gaat, vertellen we U na de dienst tijdens een lekker kopje thee/koffie!
De gebruikte kaarsen in alle kleuren, soorten en maten kunt u de komende weken inleveren in de hal van de kerk waar een verzamel doos zal staan! Dank daarvoor!     De Diaconie


Actie Kerkbalans
Na de eerste verwerking van Actie Kerkbalans 2023 blijkt dat de gemeenteleden gezamenlijk bijna € 64.500 aan toezeggingen voor de vrijwillige bijdragen hebben gedaan. Wij verwachten dat dit bedrag nog iets kan stijgen door nog nakomende bedragen. Als college van kerkrentmeesters vinden wij dit een mooi resultaat en
zijn daar dan ook blij mee. Wij bedanken iedereen voor hun gedane toezeggingen.Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 12 februari
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. W. Janssen uit Losser


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
Intochtslied: Psalm 67: 1, 2.
Votum en groet.
Zingen: Psalm 67: 3.
Kyriegebed.
Zingen: Lied 305.
Zondagsgebed.
Lezing: Jesaja 43: 9-12.
Zingen: Lied 513.
Lezing: Matteüs 5: 13-16.

 
Zingen: Lied 838:1.
Preek.
Orgelspel.
Zingen: Lied 973: 1 t/m 4.
Gebeden.
Collecte.
Slotlied: Lied 413.
Zegen met gezongen amen.

 


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.