PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Zondagsnieuws en orde van dienst 11 april 2021 Zondagsnieuws en orde van dienst 11 april 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 11 april 2021
De liturgische kleur is groen.
Usselo: 10 uur
Voorganger: ds. E.van Houwelingen uit Hengelo.
Ouderling: Rineke Overbeek
Diaken: Mieke Lippinkhof
Kerkrentmeester: Paul Swank
Koster: Gerard Roossink
Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Deze dienst is alleen online te volgen. Door hier te klikken komt u direct op de pagina van onze gemeente op kerkdienstgemist.nl. Let u op de mededelingen op de website!

Orde van dienst.
Usselo, 11 april 2021, 2e zondag van Pasen, Quasimodo
Orgelspel
Binnenkomst en woord van welkom, kaarsen
Orgel lied 636 Liefde is licht, opnieuw geboren
Bemoediging, groet, drempelgebed
Kyriegebed
Orgel Glorialied: 713: 1, 2. 5 Wij moeten Gode zingen
Gebed voor de lezingen
Lezing: Jesaja 26: 1 -13
Orgel Lied: 175 we hebben een sterke stad
Lezing van het Evangelie: Johannes 20, (19) 24 – 31
Orgel: lied 644 Terwijl wij hem bewenen
Uitleg
Orgel Lied 633 de lichtvorst, de ontluisterde
Gebeden:
Voorbeden en stil gebed, Onze Vader
Slotlied: Orgel 657 Zolang wij ademhalen
Zegen
Orgelspel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collecte.
De collecte voor de Diaconie is voor de stichting Ekiko =Elk kind een koffer.
De Deldense stichting Ekiko (Elk Kind een Koffer) -werd op 30 november 2012 opgericht en heeft tot doel om kinderen die niet meer thuis kunnen wonen te voorzien van noodzakelijke materialen of kleding. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, komen soms zonder eigen pyjama, foto’s, toiletartikelen ,of speelgoed aan bij een pleeggezin. Dit moet anders vindt de stichting. De grootste drijfveer achter Elk kind een Koffer, is een kind iets eigens mee te geven. Bij een uithuisplaatsing zijn ouders vaak boos, teleurgesteld, onmachtig en verdrietig. Geen situatie waarin met zorg een koffertje wordt gepakt. Helpt u mee. ! Uw gift kunt u overmaken op de rekening van de Diaconie :NL84RABO0316726532

2e collecte is voor De Plaatselijke Gemeente.. Het speciale nummer hiervoor is : Nl46RABO0316700541

De bloemen
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar de familie Laging Tobias Brok en als groet naar de heer en mevr. Kleisen.

Dienst volgende week zondag 18 april Usselo, 10.00 uur
ds. G.J.Lambers Heerspik uit Lonneker.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Pastorale zorg.Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via kerkdienstgemist. Dit kan dan op de PC door met de browser (Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge, Google Chrome) naar de site www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar in het "Zoek kerk" veld "Usselo" in te tikken en op het vergrootglas te klikken. Ook op een tablet of smartphone zijn de diensten te volgen, hiervoor moet de app "kerkdienstgemist" worden geïnstalleerd op het tablet of de smartphone. Binnen de app kan men weer zoeken naar "Usselo" om onze eigen kerkdiensten te kunnen volgen.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.