PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 12 februari 2023 zondagsnieuws en orde van dienst 12 februari 2023


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 12 februari
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. Wim Janssen uit Losser
Ouderling: Joke Pasman, kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Diaken: Esther Mol, Koster: René Jongejeugd,
Organist: Peter Slotman, Kerkdienstgemist: Ties Bos en Rien van der Broeke.
De Cantorij onder leiding van Lidy Dekker verleent medewerking aan deze dienst.

Orde van dienst
De orde van dienst staat op de achterzijde

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat deze zondag als groet en bemoediging naar mevrouw Luunk,
De tweede bos bloemen gaat als groet en bemoediging naar de heer Bonke.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
De collectes tijdens de dienst én bij de uitgang zijn beide bestemd voor:
Kerk in actie, Noodhulp na aardbeving in Syrië!
Vanuit het noodhulp programma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. Er is nu een Noodkreet: Geef, voor de zo zwaar getroffen bevolking van Syrië. Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we uw hulp voor de slachtoffers in Syrië.
Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen bevolking van Turkije.
Deze collecte wordt warm bij u aanbevolen.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 12 februari. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 12 februari.
Uw giften zijn zeer welkom.

Inzamelingsactie ‘Kaarsen voor de Oekraïne’.
Veel mensen in de Oekraïne hebben geen stroom, water en verwarming. Daarom gaat de kerk van Usselo ook meedoen met de actie kaarsen voor de Oekraïne. Oude of bijna opgebrande kaarsen gaan we inzamelen. Deze worden naar de Oekraïne gebracht, en daar omgesmolten, om als kaars of kacheltje te gebruiken.
De gebruikte kaarsen in alle kleuren, soorten en maten kunt u de komende weken inleveren in de hal van de kerk waar een verzamel doos zal staan! Dank daarvoor!     De Diaconie

Een kaartje met Pasen
Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2023 organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie om gedetineerden een kaartje te sturen met Pasen. Het thema van dit jaar is 'Uit liefde voor jou’. Wilt u ook meedoen? De kaarten delen we na de dienst uit! Graag 19 of 26 februariweer inleveren bij één van de diakenen.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 19 februari.
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Bram Grandia uit Doesburg

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst
Woord van Welkom en aansteken van kaarsen
Lied 600, vers 1 cantorij, vers 2 gemeente
Intochtslied no 280, vers 1 cant, 2 gem, 3 cant, 4 gem
Bemoediging en Groet
Lied no 280, vers 5, cant 6 gem
Kyriegebed Voorganger: “Zo bidden en zingen wij”
Cantorij zingt: “Kyrie eleison”
Glorialied no 675, vers 1 en 2.
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing Psalm 119, vers 9 t/m 16
Lied no 91A, vers 1 cant, 2 gem
Lezing Johannes 11, vers 1 t/m 7 en vers 17 t/m 27

 
Lied no 839, vers 1 cant/ gem refrein 2 cant/ gem refrein 3 gem 4 gem
Preek
Orgelspel
Lied no 286, vers 1, 2 en 3
Voorbeden
Collecten
Slotlied “Song of Peace” in combinatie met de canon “Dona Nobis Pacem”
1 cant, 2 cant met Dona Nobis Pacem, 3 gem Dona Nobis Pacem en cant
Zegen. 


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.