PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 18 april 2021 zondagsnieuws en orde van dienst 18 april 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 18 april 2021
De liturgische kleur is wit.
Usselo: 10 uur
Voorganger: ds.G.J. Lambers Heerspink uit Lonneker
Ouderling: Ria Teussink
Diaken: Esther Mol
Kerkrentmeester: Jan Berenbroek
Koster: Riette Wissink
Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Deze dienst is alleen online te volgen. Door hier te klikken komt u direct op de pagina van onze gemeente op kerkdienstgemist.nl. Let u op de mededelingen op de website!

ORDE VAN DIENST voor 18 april 2021
=======================================================


Welkom en mededelingen ouderling van dienst.


De kaarsen op de viertafel worden aangestoken door ouderling van dienst.


Aanvangswoord voorganger
Het is vandaag de derde zondag van Pasen, Zondag Cantate
Zingt de Heer een nieuw lied”. Dat gaan we doen met de woorden van Psalm 98
We zingen het eerste en tweede couplet.


Aanvangslied 98: 1 en 2  


Bemoediging en Groet


Lied 98: 4


Kyrië gebed


Glorialied 146c : 1 en 7


Gebed bij de opening van het Woord


Schriftlezing uit het Tweede Testament Johannes 21 : 15 t/m 17


Lied 791 :1, 2 en 3
  
Uitleg en verkondiging


Orgelspel


Lied 908 : 1, 5 en 7
Gebeden
Voorbede – Stil gebed – Onze Vader


Slotlied 418 : 1 en 4
 
Heenzending en Zegen :


* orgelspel 


Collecte.
De collecte voor de Diaconie is voor de Wonne, een begrip in Enschede. Wonne betekent geluk ,maar het heeft ook met wonen te maken. De woongemeenschap biedt onderdak aan mensen die door omstandigheden even nergens anders terecht kunnen.Ze krijgen geen subsidie, daarom is uw gift heel welkom.
Het geld kunt u overmaken op de rekening van de Diaconie.-NL84RABO0316726532
De “Uitgaanscollecte” is voor de Plaatselijke Gemeente.
NL46RABO0316700541
De bloemen gaan als groet en felicitatie naar dhr. Oldenhof, hij wordt 80 jaar. En als groet en bemoediging naar mevr. Bel.

Dienst volgende week zondag 25 april Usselo, 10.00 uur
ds. A.Reitsma uit Enschede

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Pastorale zorg.Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via kerkdienstgemist. Dit kan dan op de PC door met de browser (Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge, Google Chrome) naar de site www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar in het "Zoek kerk" veld "Usselo" in te tikken en op het vergrootglas te klikken. Ook op een tablet of smartphone zijn de diensten te volgen, hiervoor moet de app "kerkdienstgemist" worden geïnstalleerd op het tablet of de smartphone. Binnen de app kan men weer zoeken naar "Usselo" om onze eigen kerkdiensten te kunnen volgen.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.