Zondagsnieuws en orde van dienst 20 augustus 2023Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 20 augustus Usselo 10.00 uur
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is online te volgen.
Voorganger: Ds.Jaap Jonk uit Laren.
Ouderling: Jan ter Mors kerkrentmeester: Jan Berenbroek, diaken: Liesbeth Harms
Koster: Rene Jongejeugd Organist: Jan Fahner Techniek: Joop Harms

Bloemen in de dienst gaan als felicitatie van de gemeente naar: dhr en mevr. Nijkamp, mr. De Wolfplein 6 in Boekelo ( zij zijn 60 jaar getrouwd en beide binnenkort jarig) en als bemoediging naar dhr. Sleurink, Baltinkweg 60 te Usselo.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
De diaconale collecte is deze zondag voor Edukans
Wij creëren wereldwijd onderwijskansen voor kinderen en jongeren.
Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO 0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.Uw giften zijn zeer welkom.

U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code.”
 De betreffende QR-code is elke zondag hetzelfde en ziet er als volgt uit:
Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

Wadlopen op zaterdag 9 september.
Verschillende jaren al gaat een groep jongeren vanuit Usselo dit avontuur aan onder leiding van Henk Blik, onze ervaren wadloopleider! Start om 10.30 uur in Noordpolderzijl. Met een bus vanaf Usselo vanaf 7.30 uur. Kosten 15,-- en opgave voor 24 augustus bij:
Henk Blik : hjblik@hjb-ict.com of Rineke Overbeek: rineke.overbeek@gmail.com of Wiebke Heeren: wiebkeheeren@hotmail.com

De dienst volgende week zondag: Usselo 10.00 uur ds. Wiebke Heeren ( m.m.v. de cantorij)

Voedselbank: u kunt in augustus en september pasta/rijst etc. inleveren.

Pastorale zorg. Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !


Orde van dienst-


Inleidend orgelspel
Mededelingen
Aansteken van de kaarsen met lied
Overdracht van de dienst door de ouderling aan de voorganger
Inleiding op de dienst
Gemeente gaat staan
Intochtslied Psalm 150:1
Onze hulp- en begroeting
Gebed om ontferming
Loflied gezang 150A: 1, 3 en 4

 
Gebed voor de schriftlezing
Schriftlezing Jesaja 5: 1 t/5 en Marcus 12; 1 t/m 12
Psalm 118: 1 en 8
Verkondiging
Orgelspel
Lied 118: 9 en 10
Dank en voorbeden, ‘Onze Vader’
Slotlied 418: 1, 3 en 4
Zegen.


 
 
 
 
terug